Scholenbouw: de oplevering kan beter en moet beter

Geplaatst op 23 februari 2016 door Redactie

Bij de oplevering van scholen gaat nogal wat mis. De bestekken zijn in het algemeen oké. De markt echter dwingt uitvoerende partijen heel scherp in te schrijven, waardoor er te weinig geld overblijft voor een adequate oplevering en nazorg.

Zesjescultuur

Adviesbureau Merosch heeft onlangs in een grote stad 20 bestaande PO-scholen beoordeeld. 7 van deze scholen zijn minder dan 5 jaar oud. Ronald Schilt, directeur van Merosch: "Bij alle 7 scholen werkt het ventilatiesysteem niet naar behoren. Bijvoorbeeld: de luchtbehandelingskast maakt zoveel lawaai dat deze is uitgezet; filters zijn jarenlang niet vervangen; stukken luchtkanaal ontbreken; of de energierekening is veel te hoog. Helaas is de heersende cultuur dat opdrachtgevers te snel genoegen nemen met een zesje en opdrachtnemers weten dit. Het opdrachtgeverschap bij PO-scholen is meestal minder professioneel dan bijvoorbeeld bij VO-scholen, en opdrachtgevers hebben te weinig besef van het belang van goed beheer." "Marktpartijen hebben rondom het moment van oplevering hun uren al opgesoupeerd. Vervolgens blijven opdrachtgevers achter met gebouwen die suboptimaal functioneren. Opdrachtgevers én opdrachtnemers moeten streven naar een andere cultuur. Een cultuur waarin veel nadrukkelijker wordt geëist dat gebouwen en installaties optimaal functioneren."

Meer aandacht voor oplevering

Hoe kan het beter? Schilt pleit voor meer aandacht bij de oplevering en eenvoudige beheercontracten. Merosch werkt zelf bij alle projecten met een verlate oplevering. "Bij ons vindt de oplevering niet plaats direct na ingebruikname, maar pas na 2 jaar als blijkt dat alles werkt zoals is afgesproken. Wij eisen gedurende deze periode een instandhouding inclusief actieve monitoring. Hiervoor ontvangt de installateur een aanvullend honorarium. Mijn ervaring is dat opdrachtgevers altijd bereid zijn om deze extra kosten te betalen. Deze aanpak hebben wij met meetbaar succes toegepast bij de NESK-school Plein Oost in Haarlem." Schilt is daarnaast voorstander van eenvoudige beheercontracten, liefst voor een periode van 10 jaar. "Dan zullen heel wat klimaat- en energiegerelateerde problemen in schoolgebouwen tot het verleden behoren." Lees het hele interviewScholenbouw - Het kan en moet beter van AHB Consultancy met Ronald Schilt.

Plein Oost in Haarlem

Bij de nieuwbouw van de Plein Oost school in Haarlem is gekozen voor een verlate oplevering: pas 2 jaar na oplevering kon de aannemer het laatste deel van de aanneemsom factureren, toen alle installaties naar behoren werkten en de beloofde prestaties waren geleverd.

Onderzoek ventilatiesystemen

RVO.nl liet (het gebruik van) ventilatiesystemen bij 4 scholen onderzoeken en publiceerde de bevindingen én geleerde lessen in het rapport Gebalanceerde ventilatiesystemen in bestaande schoolgebouwen, lessons learned.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement