Scala aan energie- en klimaatinnovatie regelingen opent per 1 april

Geplaatst op 31 maart 2022 door Redactie

Een scala aan energie- en klimaatinnovatie regelingen opent per 1 april. Deze stimuleren verschillende soorten innovatieprojecten: van haalbaarheidsstudies tot pilot- en demonstratieprojecten. De innovaties die hieruit voortkomen, dragen bij aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord om de CO2-uitstoot op de gebieden van elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie de komende jaren fors te verlagen.

Naast de openstellingen van de DEI+, HER+, TSE Industrie O&O en TSE Industrie studies regelingen, is ook bekendgemaakt dat er een extra € 15 miljoen beschikbaar komt voor de MOOI-regeling op het thema Gebouwde Omgeving.

DEI+ opent 1 april

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is er voor pilot- en demonstratieprojecten. Vanaf 1 april is er in totaal € 58,6 miljoen beschikbaar voor dezelfde thema’s als in 2021. Denk bijvoorbeeld aan:

• circulaire economie;
• hernieuwbare energie;
• en energie-efficiëntie

Ook is er aanvullend gericht € 9 miljoen beschikbaar voor het DEI+ -thema ‘Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen’.
Ook voor bewezen innovaties in de TSE Industrie studies

De regeling Topsector Energiestudies Industrie helpt industriële bedrijven de haalbaarheid van innovatieve pilot- of demonstratieprojecten te onderzoeken. In de aankomende openstelling biedt zij ook enkele nieuwe mogelijkheden:

• bedrijven mogen de haalbaarheid van investeringen in uitontwikkelde energie- en klimaatinnovaties met een terugverdientijd van meer dan 5 jaar onderzoeken;
• de subsidiedrempel voor deze projecten is verlaagd naar minimaal € 25.000, waarmee MKB-bedrijven meer mogelijkheden wordt geboden.

TSE Industrie O&O tender voor onderzoek en ontwikkeling

In de TSE Industrie O&O-tender komt er van 1 april tot 17 mei in totaal € 1,9 miljoen beschikbaar. Onderzoek en ontwikkeling projecten komen in aanmerking op thema’s als:

• elektrificatie van processen;
• CO2-vrije warmtesystemen;
• klimaatneutrale brandstoffen en;
• circulaire oplossingen in de industrie.

€ 20 miljoen voor nieuwe openstelling HER+

Vanaf 1 april opent ook een nieuwe ronde van de regeling Hernieuwbare Energietransitie (HER+). Deze richt zich op vernieuwende projecten om de CO2-uitstoot in 2030 te verminderen, waarbij de inhoudelijke thema’s gelijk zijn aan de voorgaande openstelling. Tot en met 4 oktober 2022 is er in totaal € 20 miljoen beschikbaar.

MOOI Gebouwde Omgeving met € 15 miljoen opgehoogd

Ten slotte komt er € 15 miljoen extra beschikbaar in de regeling Missiegedreven Onderzoek Ontwikkeling & Innovatie (MOOI) gericht op de Gebouwde Omgeving. Het MOOI-gebouwde omgeving budget bedraagt hierdoor bijna € 40 miljoen. Deze investering maakt nog meer innovatieve oplossingen voor de duurzame renovatie-opgave en duurzame warmte-koude in de gebouwde omgeving mogelijk.

Meer weten?

Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie
Laat uw projectidee toetsen

Bron: Topsector Energie

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement