Renovatie universiteitsbibliotheek RUG: van label B- naar A+

Geplaatst op 15 juni 2017 door Redactie

In vervolg op de succesvolle renovatie van het Academiegebouw is de universiteitsbibliotheek aangepakt. Met de focus op toekomstbestendigheid en duurzaamheid. Het sterk verbeterde binnenklimaat en het lagere energiegebruik tilt het energielabel van het gebouw van B- naar A+. Climotion®, de software van Kieback&Peter, draagt met een energiebesparing van 25% goed bij.

"Het bijna dertig oude gebouw is toe aan vernieuwing", schrijft de Rijksuniversiteit Groningen: “Het aantal studenten van binnen én buiten de RUG is de afgelopen jaren enorm gegroeid. De gebruiksintensiteit is dermate hoog geworden, dat er grootschalige aanpassingen in het gebouw nodig zijn.”

Dit zijn onder meer het klimaatsysteem, dat moet zorgen voor voldoende frisse lucht, een constante ruimtetemperatuur en tegelijkertijd een forse energiebesparing van 25%. De kunst was om de lucht goed te verdelen. Daarom is voor elke verdieping een luchtbehandelingskast geïnstalleerd. Gelukkig konden de bestaande kanalen worden hergebruikt. Dat is overigens vaak het geval bij de toepassing van Climotion®, de software van Kieback&Peter voor de regeltechniek van het ventilatiesysteem. Climotion® zorgt bovendien voor een verbetering van het comfort, geen koudeval bij de ramen en het systeem anticipeert snel op sterk wisselende bezoekersaantallen.

Problemen van conventionele ventilatie

 

 

 

 

 

 

Conventioneel binnenklimaat met gerichte stroming van lucht

Met een conventionele luchtbehandeling wordt een gerichte stroming opgewekt en mengt de toegevoerde lucht moeizaam met de aanwezige lucht. Hoge constante luchtstromen (worp) zijn nodig om het systeem te kunnen laten functioneren. Dit is verre van comfortabel. Temperatuur eilanden, verontreinigde lucht in delen van de ruimte en -de grootste klacht van gebruikers- tocht, zijn bekende problemen. Bovendien is er bij hoge ruimten altijd sprake van temperatuur gelaagdheid, m.a.w. op de verschillende hoogten is de temperatuur altijd verschillend.

De oplossing: Climotion®

 

 

 

 

 

 

Met Climotion® optimalisatie: ongerichte, gelijkmatige stroming van lucht

De oplossing is even simpel als effectief. In plaats van gerichte luchtstroming verzorgt het Climotion® systeem een ongerichte stroming. De toegevoerde lucht en de lucht in de ruimte worden perfect gemengd. Warmte onder het plafond, of koude op de vloer bestaan niet meer. De hele ruimte heeft dezelfde kwaliteit en temperatuur, hierdoor zijn er geen gerichte luchtstromingen meer en dus geen tocht. Ook koudeval langs ramen is verleden tijd. Conclusie: Climotion® zorgt dus voor een aanzienlijke verbetering van het comfort.

Breed toepasbaar en 25% energiebesparing

Climotion® is breed toe te passen: in atriums van bijvoorbeeld kantoren en scholen en in theaters, zwembaden, musea en sporthallen. Bovendien in ruimten met hoge glazen gevels met een beperkte ruimte voor de technische installaties. Omdat er veel minder lucht wordt verplaatst en de toegevoerde lucht effectiever gebruikt, is de energiebesparing aanzienlijk, minstens 25%.

Systeemintegraties RUG

Naast Climotion® is het geleverde Kieback&Peter regelsysteem voorzien van de volgende integraties: BACnet IP t.b.v. het storing doormeldingssysteem van SIEMENS; de WKO-installatie (BACnet MS/TP); de koelmachine (M-bus); energiemetingen (KNX) en de E-installaties.
De uitvoering heeft gefaseerd plaatsgevonden. Tijdens de renovatie is het comfort van de in gebruik zijnde ruimten niet verstoord geweest en hebben de studenten in een goed klimaat kunnen studeren.

Betrokken bij het project zijn

BAM Techniek, AG Architecten, DGMR / WHR met betrekking tot het advies over de technische installaties en DAAD Architecten.

www.kieback-peter.de/nl-nl/oplossingen/climotion
info@kieback-peter.nl

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement