Renovatie theater Flint: constant binnenklimaat, hoog comfort

Geplaatst op 15 augustus 2017 door Redactie

Theater Flint is in 1977 gebouwd en staat op de rand van het historisch centrum van Amersfoort. “Het plan was om het gebouw bij de aankomende renovatie beter te isoleren, onder meer wegens de slechte isolatie” zegt Klaas Spoelstra, facilitair manager van Flint.

“Door onze adviseur Maarten van der Starre werd de blik gericht op het toen nog onbekende Climotion® (voorheen BaOpt) systeem. Mede door dit systeem werd duidelijk dat isolatie minder nodig was. Naar aanleiding van infrarood opnames werd ons getoond, dat het toneelhuis redelijk lek bleek te zijn en dus geïsoleerd moest worden. Daarbij zaten wij destijds ook met het probleem om de temperatuur te regelen in het theater en op de twee hoger gelegen steile balkons.

De oorzaak was de stroming van de ventilatielucht en de verschillen in temperatuur in de toneeltoren. Bovendien ontstond in de foyers een forse opwarming door zoninstraling, waarbij de warmte via de vides hun natuurlijke weg naar boven vonden. Verre van ideaal. Bovendien was de buitentemperatuur ook behoorlijk van invloed op de binnentemperatuur en niet bepaald constant. Daardoor kwamen er regelmatig comfortklachten voor. Ik zeg wel: wat voor de ene persoon behaaglijk is, kan voor de andere persoon als oncomfortabel worden ervaren.”

“De vraag was destijds, ik praat nu over zo’n vijf jaar geleden, hoe kon een constante temperatuur en gezonder binnenklimaat worden gerealiseerd in zowel de verschillende foyers als onze twee theaterzalen? Waarbij tevens de aspecten energiebesparing en design, de uitstraling van zowel het gebouw als het interieur, voor ons belangrijke uitgangspunten waren.”

Een zorgvuldige keuze

Klaas Spoelstra: “met betrekking tot het binnenklimaat hoorde ik zo’n vijf jaar geleden van de nieuwe wijze van luchtverdeling met het systeem BaOpt. Een presentatie met demonstratie in een kerk in Kerkrade wekte mijn interesse. Daarna zijn wij op advies van StarreAdvies BV en op uitnodiging van Kieback&Peter Nederland, naar een demonstratie geweest in het theater in Bochum waar de voorstelling Starlight Express werd opgevoerd.

De presentatie werd gegeven door een BaOpt specialist van Kieback&Peter Duitsland, en de pionier en ontwikkelaar van BaOpt: professor Albert Bauer. Het was een professionele demonstatie en een goede vergelijking met Flint. Dit overtuigde ons, dat dit systeem voor ons theater de beste oplossing kon zijn. De vraag was alleen destijds: gaan wij eerst isoleren of eerst aan de slag met BaOpt, dat overigens tegenwoordig Climotion® heet.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Project gefaseerd uitgevoerd

Men besloot het project in grofweg twee fasen uit te voeren. In 2015 de vervanging van de technische installaties, met de regeltechniek en het gebouwbeheersysteem van Kieback&Peter. Daarna is in 2016 de “toren” zowel geïsoleerd, als aan de buitenzijde voorzien van nieuw gevelmateriaal.

 

 

 

 

 

 

 


Panoramalounge

Luchtverdeling met Climotion®

De toepassing van de nieuwe wijze van luchtverdeling met Climotion® heeft als voordeel dat de bestaande kanalen gebruikt konden worden. Wel zijn er enige nieuwe kanalen toegevoegd echter deze hebben nauwelijks invloed op de visuele beleving in het theater. De lucht wordt geconditioneerd met een luchtbehandelingskast en met een lichte overdruk (+/- 1 tot 3 Pa) de ruimten ingevoerd. Via CO2 gestuurde toe- en afvoerkleppen wordt het luchtdebiet geregeld. Mede door de recirculatie en afvoer via opengaande deuren, blijkt in de praktijk, dat de afvoerkleppen nauwelijks open gaan.

In plaats van een gerichte luchtstroming verzorgt het Climotion® systeem een ongerichte stroming. De toegevoerde lucht en de lucht in de ruimte worden perfect gemengd. Warmte onder het plafond, of koude op de vloer bestaan niet meer. De hele ruimte heeft dezelfde kwaliteit en temperatuur, hierdoor zijn er geen gerichte luchtstromingen meer en dus geen tocht. Ook koudeval langs ramen is verleden tijd.

Klaas Spoelstra: “in het theater blijft de temperatuur constant. Het is bijna ongelofelijk maar de temperatuur op 20 m hoogte is hetzelfde als op een hoogte van 2 m. Wat wij wel zien is dat bij binnenkomst van veel mensen, zowel de temperatuur als de CO2 concentratie even een boost laten zien. Binnen een half uur regelt het systeem de waarden in het theater naar de gewenste waarden. De ervaring heeft geleerd dat wij geen comfortklachten meer krijgen. Naast het verbeterde binnenklimaat is er een energiebesparing gerealiseerd. Daarbij heeft Climotion® specifiek voor theaters nog een bijkomend voordeel. De kunstmatige rook wordt beter verdeeld en dat geeft bijzondere lichteffecten.”

Advies

“Wij zijn zeer enthousiast, echter Climotion® is geen wondermiddel. De ervaring heeft ons geleerd dat wij vooraf en in overleg met zowel bouwkundige als installatietechnische partners, moeten kijken naar alle relevante zaken. Onszelf kritische vragen stellen, zoals: is het gebouw er geschikt voor, hoe zit het met luchtdichtheid en isolatie, wat is de invloed van zon in relatie tot hoge glazen gevels, etc. Dit vereist een open en transparante dialoog, waarbij wij onze adviseur van StarreAdvies en Sander Kroon van Kieback&Peter een pluim geven voor hun inzet.”

Informatie

Adviseur: www.starreadvies.nl
Sander Kroon: kroon@kieback-peter.nl
www.kieback-peter.de/nl-nl/oplossingen/climotion