Remeha levert wereldprimeur: eerste hr-ketel op waterstof

Geplaatst op 26 juni 2019 door Redactie

Op dinsdag 25 juni 2019 is in Rozenburg de eerste pilot gestart waarin een waterstof gestookte hr-ketel van Remeha een appartementencomplex duurzaam zal verwarmen. Met deze pilot wil Remeha kennis en ervaring opdoen waarmee ze straks een substantiële bijdrage kan leveren aan de energietransitie en het terugdringen van CO₂-uitstoot in woningen en kantoren. Remeha ziet waterstof als dé oplossing voor de langdurige opslag van duurzame energie en een vergaand hergebruik van ons bestaande gasnetwerk.

Het project in Rozenburg beslaat de gehele waterstofketen; van duurzame opwekking, transport, de efficiënte omzetting van pure waterstof, tot het schoon verwarmen van de woningen via een waterstofketel waarbij geen CO₂ vrijkomt. De waterstofketel is ontwikkeld door een van de Europese R&D-competence centra van BDR Thermea Group. Na de eerste pilot in Nederland volgt later dit jaar een grootschalige praktijkproef in Groot-Brittannië. Nieuwe mogelijkheden voor projecten in andere Europese landen worden inmiddels onderzocht als onderdeel van de brede, pan-Europese ontwikkeling van deze technologie.

Project bij Ressort Wonen in Rozenburg

Direct naast het appartementencomplex van Ressort Wonen in Rozenburg, onderdeel van de gemeente Rotterdam, ligt de proeftuin Power-to-Gas (P2G). Diverse partners binnen deze pilot werken al geruime tijd aan deze nieuwe technologie. De komende jaren willen zij schoon opgewekte elektriciteit op grotere schaal omzetten in duurzame waterstof. Samen met onder andere netbeheerder Stedin en Woningstichting Ressort Wonen wil Remeha meer kennis opbouwen om de energietransitie met behulp van waterstof vooruit te helpen.

Samen met de hele keten

Algemeen directeur van Remeha, Arthur van Schayk: “Een succesvolle en betaalbare energietransitie is gebaseerd op dit soort innovaties. Samen met de gehele keten demonstreren waartoe we in staat zijn en tonen we onze innovatiekracht. Deze kennis en ervaring kan Nederland gebruiken om onze huizen duurzaam en comfortabel te verwarmen.”
De elektriciteit waarmee op locatie de waterstof wordt gemaakt, komt van een nabijgelegen windmolen. Via een normale gasleiding wordt de 100% duurzame waterstof getransporteerd naar het nabijgelegen ketelhuis van het appartementencomplex. Daar wordt de waterstof in de waterstofketel verbrandt, om vervolgens de woningen te kunnen verwarmen.

Internationale ontwikkeling

De BDR Thermea Group, waarvan Remeha onderdeel uitmaakt, is actief in meer dan 100 landen. Naast deze primeur in Rotterdam start binnenkort een uitgebreide test in het Verenigd Koninkrijk met 400 waterstofketels. Daarnaast is er veel interesse vanuit verschillende Europese landen. “We werken graag samen met ketenpartners in heel Europa, zodat we meer veldtesten kunnen doen” zegt Peter Snel, CTO van BDR Thermea Group. “Op deze manier versnellen we de ontwikkeling van een CO₂-vrije warmtebron en stimuleren we de ontwikkeling van duurzame, groene waterstof die met windmolens en zonne-energie wordt geproduceerd”.

Energietransitie & Remeha

Remeha beseft dat we pas aan het begin van de energietransitie staan. In de komende jaren stappen we over van fossiele brandstoffen op duurzame energiebronnen én –dragers. Remeha is van mening dat de energievoorziening een mix zal zijn waarin ruimte is voor verschillende energiedragers zoals elektriciteit, warmtenetten en duurzame gassen als waterstof. In dit proces is het continu zoeken naar specifieke oplossingen die zo nauwkeurig mogelijk aansluiten bij de unieke situatie en wensen van de eindgebruiker.