Regelmatig onderhoud cv-ketel blijft belangrijk

Geplaatst op 06 maart 2023 door Redactie

Het onderhoud van cv-installaties is de laatste jaren nauwelijks veranderd. Wél neemt de onderhoudsfrequentie af. Door het huidige kwaliteitsniveau van cv-ketels kan dat prima, maar ook een moderne cv-installatie heeft regelmatig goed onderhoud nodig.

Cv-ketels zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Ze zijn hooguit geleidelijk wat kleiner geworden, met een kleinere warmtewisselaar en kleinere ventilatoren. Hierdoor zijn ook de doorgangen in de wisselaar kleiner en kunnen ze sneller dichtslibben. CV-zijdig zijn de moderne ketels vaak op een te hoge capaciteit ingesteld. Hierdoor opereren ze soms veel minder zuinig dan mogelijk en zouden ze eigenlijk door een professional ingeregeld moeten worden. De digitale druk- en temperatuursensoren in moderne cv-ketels kunnen gebruiker én onderhoudsmonteur ook nog wel eens om de tuin leiden. Meten is weten, is dan het advies. En dat kan alleen door vakkundig onderhoud.

Draaiuren

En juist dat onderhoud gebeurt afgelopen jaren minder vaak dan voorheen. Zo laten veel woningcorporaties eens in de twee jaar een onderhoudsmonteur naar de cv-installaties van hun woningbestand kijken. In overleg met de fabrikant én afhankelijk van de draaiuren van de toestellen kan dat ook, omdat het kwaliteitsniveau van een moderne cv-installatie hoog ligt. Het blijft echter belangrijk dat het onderhoud correct en volledig gebeurt en dat er rekening wordt gehouden met te verwachten problemen. Als onderhoud bijvoorbeeld eens in de twee jaar wordt uitgevoerd, wordt sterk aanbevolen om bij twijfel bijvoorbeeld branderpakkingen of isolatiedelen in de verbrandingskamer te vervangen. Ze moeten immers weer twee jaar correct functioneren.

Ook het correct beugelen van rookgasafvoerleidingen blijft een aandachtspunt. Als het risico bestaat dat leidingen los raken, zal de onderhoudsmonteur dit moeten opmerken (en het liefst direct herstellen). Het risico op losraken kan in de loop der tijd toenemen, bijvoorbeeld doordat afdichtingsringen slapper zijn geworden. Een rookgasafvoerleiding moet zijn gebeugeld om niet los te raken bij de te verwachten spanningen. De te verwachten spanningen zijn bijvoorbeeld uitzetting en inkrimping als gevolg van temperatuur, eigen gewicht, maar ook ontstekingen die explosiever zijn dan gebruikelijk.

10 tips van Kiwa voor de cv-professional

1. Informeer vooraf bij de gebruiker van de installatie. Waren er storingen of problemen met verwarming of warm water?
2. Controleer het toestel en de directe omgeving op lekkages van water en rookgas.
3. Maak het sifon en de condensopvang tussen sifon en wisselaar schoon.
4. Controleer of de gasaansluitleiding en het gasblok voldoende dicht zijn.
5. Maak vervuilde onderdelen in de verbrandingskamer schoon.
6. Vervang van geopende onderdelen de pakkingen.
7. Controleer na demontage de gasluchtverhouding en stel die zo nodig bij.
8. Beoordeel of luchttoevoerleiding en rookgasafvoerleiding goed zijn aangelegd. Is aanvullend beugelen noodzakelijk?
9. Controleer of de mantel van het gesloten toestel ook daadwerkelijk volledig gesloten is.
10. Voer na de onderhoudsbeurt een rookgasanalyse (met gesloten mantel, zowel in hoog- als in laaglast).

Meer weten over het onderhoud van gastoestellen? Neem contact op met Kiwa via vgi@kiwa.com of 088 – 998 3521.


Reacties

Mark de Leen

9 maart 2023 om 14.27 uur

Bedankt voor de duidelijke tips! Goed om te weten dat regelmatig onderhoud zo belangrijk is, ik ga morgenochtend even naar de cv ketel kijken om te zien of er iets moet gebeuren. Zo ja, dan zal ik een loodgieter bellen om mij te helpen. Het zal nog niet heel noodzakelijk zijn denk ik, de cv ketel is nog relatief nieuw. https://www.leenards.nl

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement