Probleemloos data uitwisselen voor installatiebedrijven en projectpartners vanaf 2020

Geplaatst op 14 augustus 2019 door Redactie

Installatiebedrijven en hun projectpartners kunnen vanaf mei 2020 probleemloos data gaan uitwisselen. Het bestuur van Techniek Nederland en de grootste technisch dienstverleners binnen de ondernemersorganisatie hebben groen licht gegeven voor het bouwen van een Uniforme Objecten Bibliotheek (UOB). Omdat de UOB toegankelijk is voor alle betrokkenen, onafhankelijk van de gebruikte software, wordt het werken in Bouw Informatie Modellen (BIM) eenvoudiger en efficiënter. De bouw van de objectenbibliotheek is mogelijk dankzij een financiële bijdrage van Techniek Nederland, een aantal leden, een groep fabrikanten en 2BA.


Feilloze informatie-uitwisseling


De bouw van de UOB zorgt voor een productiviteitssprong, een drastische reductie van faalkosten en een optimalisering van beheer en onderhoud van gebouwen. Voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland: ‘Gebouwen worden technisch steeds complexer. Dat komt door de energietransitie, maar ook door de ontwikkeling van smart buildings. Om snel en kwalitatief te kunnen bouwen en onderhoud en beheer optimaal te kunnen uitvoeren, hebben we een feilloze informatie-uitwisseling nodig. De digitalisering binnen de keten gaat hard en de Uniforme Objecten Bibliotheek is daar een cruciale schakel in.’

'Groot draagvlak’

Techniek Nederland en de grote technisch dienstverleners hebben het fundament gelegd voor de bouw van de UOB. Doekle Terpstra: ‘Ook de industrie heeft een cruciale rol in het project. Het enthousiasme en het draagvlak bij fabrikanten en leveranciers zijn groot. Ik reken daarom op krachtige ondersteuning vanuit de industrie. We moeten het écht samen doen!’ Ook fabrikanten hebben veel profijt van de UOB, want zij hoeven straks niet langer specifieke productdata te produceren en te onderhouden voor individuele softwareleveranciers. Dat scheelt ze veel tijd en geld.

Open standaard

Het ontwerp voor de objectenbibliotheek is gebaseerd op twaalf use-cases van BIM-gebruikers en een onafhankelijk dataplatform tussen productdata en BIM- en CAD-content. De UOB gaat van start met het meest gebruikte CAD-platform voor installateurs en bouwers. Omdat de objectenbibliotheek een open standaard is, is het eenvoudig om er ook in andere CAD-omgevingen gebruik van te maken.

Projectuitvoering

2BA voert het project uit en neemt straks de exploitatie van de Objectenbibliotheek op zich. Deze uitvoeringsinstantie levert nu al gestandaardiseerde en gevalideerde productdata voor de installatiebranche. Ook Ketenstandaard Bouw en Installatie, Cadac Group en Itannex zijn nauw betrokken bij het project. Daarnaast is de Federatie Elektrotechniek (Fedet) -als vertegenwoordiger van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige leveranciers- een belangrijke partner. De leden van Fedet gaan de data leveren om de UOB te vullen. De objectenbibliotheek draagt bij aan de doelstellingen van de DigiDealGo, het nationaal Digitaliseringsprogramma Gebouwde Omgeving van de overheid en de bouwketen. Het is om die reden ingediend als versnellingsproject.

Eén uniform informatiemodel

De Uniforme Objectenbibliotheek voorziet in een behoefte van installateurs en fabrikanten. Alle fabrikanten kunnen producten toevoegen aan de openbare, niet-merkgebonden bibliotheek. Vervolgens kan ieder installatiebedrijf onafhankelijk van de eigen software de objecten uit de bibliotheek gebruiken voor het ontwerpen van gebouwinstallaties. Met één uniform informatiemodel wisselen de CAD-systemen productinformatie snel en nauwkeurig uit in elke fase van het bouw- en BIM-proces.

Bron: Techniek Nederland

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement