Prioriteiten voor toekomstgerichte bijscholing in de technieksector

Geplaatst op 01 april 2024 door Redactie

In het rapport Innovatie Analyse Technieksector 2023, in opdracht van Wij Techniek, Techniek Nederland en TVVL en samengesteld door ISSO, wordt duidelijk dat een urgente uitbreiding van bijscholingsmogelijkheden noodzakelijk is voor de technieksector. Deze uitbreiding richt zich met name op de gebieden van prefab bouwen, smart grids en intelligente laadsystemen, die de laatste jaren een sterke groei in populariteit hebben doorgemaakt.

De analyse biedt inzicht in de huidige en opkomende technologieën, de relatie tussen technologieën en soft skills, alsook het bestaande bijscholingsaanbod en de match daartussen. Hieruit blijkt een dringende behoefte aan bijscholing die aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen en het tempo waarin deze zich voordoen. Het rapport fungeert dan ook als een richtlijn en prioriteitenlijst voor de toekomstige ontwikkeling van bijscholingsinitiatieven.

Het belang van een levenslang leerproces wordt benadrukt om de kennis van medewerkers in de technieksector relevant te houden, zowel nu als in de toekomst. Alleen door voortdurende ontwikkeling kunnen de uitdagingen waar de sector voor staat op een adequate manier worden aangepakt. Dit vereist bijscholing van hoogwaardige kwaliteit die perfect aansluit bij de huidige en opkomende technologieën die in de gebouwde omgeving worden toegepast.

De Innovatie Analyse Technieksector maakt gebruik van inzichten uit CONNECT2030, een toekomstverkenning voor Nederland en de installatiebranche, en biedt een geactualiseerd perspectief op de benodigde ontwikkelingen voor de korte, middellange en lange termijn. Het onderzoek identificeert specifieke prioriteiten voor bijscholing, met een focus op onderwerpen zoals prefab bouwen, smart grids, energierenovatie, integrale installatieconcepten en multifunctionele daken en gevels.

Daarnaast wijst de analyse op nieuwe aandachtsgebieden, waaronder biobased ontwerpen en bouwen, legionallapreventie in relatie tot temperatuurverlaging in systemen, wijkgerichte aanpak van verduurzaming en riothermie. Dit benadrukt de noodzaak van voortdurende aanpassing en vernieuwing van het bijscholingsaanbod om te blijven voldoen aan de veranderende eisen van de technieksector.

Het ISSO-rapport 107983 Innovatie Analyse Technieksector 2023, is gratis toegankelijk via ISSO Open met een ISSO-profiel.