Plaatsing koolmonoxidemelders blijft heikel punt

Geplaatst op 17 juli 2020 door Redactie

Ongelukken met koolmonoxide eisen in Nederland jaarlijks honderden slachtoffers. Naar aanleiding van een onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) uit 2015 gelden vanaf volgend jaar certificeringseisen voor installatieprofessionals en staat het voorkomen van koolmonoxide-incidenten volop in de belangstelling. Koolmonoxidemelders worden daarbij volgens Kiwa nog altijd onvoldoende belicht. Die voldoen namelijk niet altijd aan de kwaliteitseisen en worden regelmatig niet goed geïnstalleerd.

De OVV onderzocht vijf jaar geleden hoe het mogelijk is dat vrijwel iedereen weet dat bij slecht functionerende cv-ketels het levensgevaarlijke koolmonoxide kan vrijkomen, maar er desondanks elk jaar honderden mensen het slachtoffer worden van koolmonoxidevergiftiging, regelmatig met dodelijke afloop. De Onderzoeksraad stelde vast dat de Nederlandse overheid meer kan doen op het gebied van koolmonoxidepreventie. Naar aanleiding hiervan geldt vanaf 2021 een certificatieplicht voor bedrijven en professionals die gasverbrandingsinstallaties installeren en onderhouden.

Kwaliteit installatie blijft cruciaal

De verplichte certificering van installatieprofessionals geeft de branche ongetwijfeld een kwaliteitsinjectie die de preventie van koolmonoxideongevallen ten goede komt. Een ketel die volgens de eisen is geïnstalleerd, goede afvoerkanalen voor rookgassen en regelmatig onderhoud blijven cruciaal voor de veiligheid van een installatie. Maar gaat het tóch een keer mis, dan is het goed om te kunnen rekenen op een goede koolmonoxidemelder. En juist daarmee gaat het nogal eens mis. Zo worden nog te vaak melders gebruikt die niet voldoen aan de EN 50291-1, de kwaliteitsnorm voor elektrisch materieel voor de detectie van koolstofmonoxide in woningen. Ook wordt de ‘houdbaarheidsdatum’ niet altijd even nauwkeurig in het oog gehouden.

Koolmonoxide zwaarder dan lucht?

Maar het meeste heikele punt rondom koolmonoxidemelders is de plaatsing ervan. De vraag waar een koolmonoxidemelder het beste geplaatst kan worden zorgt nog altijd voor discussie, ook onder installatie- en preventieprofessionals. Zo blijft het hardnekkige beeld bestaan dat koolmonoxide zwaarder is dan lucht en dat detectors voor koolmonoxide dus laag geplaatst moeten worden. Een misverstand dat niet zonder risico’s is. Weliswaar is koolmonoxide bij gelijke temperatuur een fractie lichter dan lucht, maar vrijgekomen koolmonoxide stijgt altijd op samen met de warme verbrandingsgassen. Hierdoor kan een te laag geplaatste melder levensgevaarlijk zijn. Brandweer Nederland onderzocht het functioneren van koolmonoxidemelders en stelde vast dat deze in een ruimte met een potentiële koolmonoxidebron tegen het plafond gemonteerd moeten worden, tussen één en drie meter van de bron. Voor overige ruimtes geldt installatie op ademhoogte, dus op zit-, loop- en slaaphoogte.

Expert in gastechniek

Een veilige, efficiënt werkende gastverbrandingsinstallatie begint bij het vakkundig aanleggen en onderhouden daarvan. Kiwa ondersteunt zowel installatiebedrijven als individuele installatieprofessionals daarbij, met tientallen jaren ervaring op het gebied van gas en gasverbrandingstoestellen. Met trainingen en certificeringen, ongevallenonderzoek, advies en voorlichting. Kiwa heeft een eigen beoordelingsrichtlijn voor installatieprofessionals en kan zelfs fabrikanten van koolmonoxidemelders helpen met typegoedkeuring volgens NEN 50291-1.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over Kiwa’s services op het gebied van gas en gastechniek op www.kiwatechnology.nl of neem contact op met Philip Breukink via philip.breukink@kiwa.com en 088 – 998 3396.


Reacties

Bert Mees

1 september 2020 om 16.17 uur

ca 32 jaar ervaring in cv ketels en geisers (in België) leren me dat een correcte installatie van deze toestellen oud of nieuw, die daarenboven met regelmaat wordt gecontroleerd/onderhouden geen enkele behoefte heeft aan CO melders. ik laat hier even makkelijkheidshalve de andere bronnen achterwege (petroleumkachels, BBQ in huis zonder schouw, hout of kolenkachel zonder correcte luchttoevoer of slechte schouw, ..... Bij deze toestellen zou een melder uiteraard wel nuttig kunnen zijn of nog beter Doe ook dit enkel op correcte manier. sensor kan vals gevoel van veiligheid geven. Volg raad op van vakman. Weet niet of er in Nederland bij CO intoxicaties wordt geregistreerd wat hiervan de oorzaak is. Zou nuttig zijn om correcte analyse te kunnen maken. Huidige gevaarlijke situaties in Belgie (althans voor de gastoestellen) hebben te maken met : - oude niet correct geplaatste toestellen (vaak DIY) - nieuw geplaatste toestellen zonder enige kennis van zaken - toestellen zonder enige beveiliging verhogen het risico (sinds 1995 alle B- toestellen verplicht uitgerust met TTB (thermische terugslag beveiliging) Dit betekent dat deze toestellen al meer dan 25 jaar oud zijn en te vervangen door energiezuiniger EN veiliger toestel. - bij C-toestellen (met gesloten verbrandingskamer wat sinds ca 15 haast de standaard is ) al helemaal geen risico op CO gevaar bij correcte plaatsing. maar ik gun de fabrikanten van CO melders uiteraard hun verkoop, maar zou het niet promoten in het kader van gas CV ketels of geisers.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement