PassiefBouwen, de basis voor energieneutrale gebouwen (BENG)

Geplaatst op 22 augustus 2016 door Redactie

‘Bijna-energieneutraal’ wil volgens het overheidsbeleid zeggen dat de EPC bijna nul is [bron: Nationaal Plan Bijna-Energie Neutrale Gebouwen]. Het beleid is er op gericht dat de EPC-eis in het Bouwbesluit per 31 december 2020 dicht bij nul komt te liggen, oftewel bijna-energieneutraal. De eis wordt echter niet meer in een EPC-waarde uitgedrukt.

In juli 2015 heeft de minister bekend gemaakt dat in plaats van een maximale EPC-waarde, er 3 eisen worden gesteld:
• een maximale energiebehoefte van de woning van 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
• een maximaal primair energieverbruik van 25 kWh/m2 gebruiksoppervlak per jaar;
• een minimaal percentage hernieuwbare energie (50%).

Het achterliggende idee van deze eisen is om energiebesparing voorop te stellen en hernieuwbare energie aanvullend te laten zijn om daarmee het primair energieverbruik verder terug te dringen. Volgens het ministerie die deze eisen heeft gesteld komt dit ongeveer overeen met een EPC van 0,2.

Als we hier de uitgangspunten van PassiefBouwen naast zetten komen we aardig in de buurt van wat we ‘bijna-energieneutraal’ noemen. Het in de praktijk realiseren van deze kwaliteit vraagt echter wel om een integrale aanpak. Hierbij gaat het naast oriëntatie en materiaalkeuze met name ook over de integrale samenhang bij het ontwerpen en realiseren van de woning c.q. het gebouw.

Een Passiefhuis kunnen we definiëren als een op de zongerichte woning voorzien van zeer goede warmte-isolatie en een gebalanceerd ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Daarbij kan de woning ook nog eens een Passiefhuis-certificaat krijgen als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.
Ook gebouwen zoals scholen en kantoren kunnen volgens de principes van ‘passief bouwen’ gerealiseerd worden. We hebben het hier over een (woning)bouwconcept waarbij sprake is van een zeer goede warmte-isolatie en kierdichting, gericht op het optimaal gebruik maken van passieve zonne-energie, voorzien van goede zonwering en zomernachtventilatie en uitgerust met gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning.

Als de woning daarbij voldoet aan onderstaande criteria, kan de woning het certificaat ‘PassiefBouwen Keur’ krijgen mits een luchtdichtheidsmeting en infraroodcontrole is uitgevoerd:
• Maximale energiebehoefte voor ruimteverwarming en koeling, exclusief hulpenergie voor pomp en ventilatoren per m2 gebruiksoppervlakte: 15 kWh per jaar.
• Maximale primaire energiebehoefte per m2 gebruiksoppervlakte voor ruimteverwarming, koeling, tapwater en elektriciteit (zowel voor de installaties als voor huishoudelijk - ook tv, computer enz. - gebruik) 120 kWh per jaar.

Voor Passiefhuizen is het rekenmodel PHPP-NL verkrijgbaar waarmee bovenstaande criteria gecontroleerd kunnen worden. Bij de aanvraag voor een bouwvergunning, moet natuurlijk wel een EPC-berekening volgens NEN 7120 worden toegevoegd.

Kennisontwikkeling

Dat het realiseren van een bijna-energieneutrale woning en werken volgens het PassiefBouwen principe een andere aanpak vraagt dan gebruikelijk is in de huidige bouw, zal duidelijk zijn.
Partijen die ermee aan de slag willen zullen dan ook vooraf moeten zorgen dat de hiervoor benodigde kennis binnen de organisatie op orde is. Om hieraan tegemoet te komen is de Basiscursus PassiefBouwen ontwikkeld.
In deze drie daagse cursus, speciaal bedoeld voor partijen als architecten, bouwkundigen en installatietechnici worden die aspecten behandeld die voor het realiseren van bijna-energieneutrale woningen op basis van het PassiefBouwen principe van belang zijn.
Naast aandacht voor de specifieke kenmerken van PassiefBouwen en het rekenen conform de PHPP-rekenmethodiek, wordt uitvoerig ingegaan op de bouwkundige eisen en randvoorwaarden, het comfort en gezondheid, de ventilatie en luchtkwaliteit, maar ook op de installatietechnische uitgangspunten en voorzieningen die in een bijna-energieneutrale woning aan de orde zijn.

Meer informatie over de cursus en startdatum kunt u vinden op de website van Passiefbouwen-Academy: http://www.passiefbouwen-academy.nl/

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement