Aantoonbaar vakbekwaam EP-adviseur mag toch aan het werk vanwege overgangsregeling

Geplaatst op 21 december 2020 door Redactie

In aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari aanstaande, is duidelijk geworden dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen. Dat komt onder andere door de huidige coronamaatregelen, discussies in de politiek en de kwaliteit van de examens. Hierdoor zouden de EP-adviseurs hun werk na 1 januari 2021 niet kunnen uitvoeren. Om de EP-adviesmarkt al op korte termijn zo sterk mogelijk te maken, is een overgangsregeling in het leven geroepen. Tot 1 juli 2021 geldt dat personen die nog in het traject zitten om vakbekwaam EP-adviseur te worden in bepaalde situaties toch een opname mogen doen als zij aantoonbaar vakbekwaam zijn. Zo zijn er straks voldoende adviseurs om het werk aan te kunnen.

Door de overgangsregeling kunnen ongeveer 150 extra adviseurs per 1 januari aan het werk. Daarnaast biedt de overgangsregeling perspectief aan adviseurs om sneller hun werkzaamheden op te kunnen pakken door de vereiste examenmodules te behalen.

Overgangsregeling

Aanstaande EP-adviseurs moeten op het moment van de opname aantoonbaar in staat zijn, volgens de voorschriften van BRL 9500, een opname te maken van de bouwkundige schil en de installaties van gebouwen. Zij moeten alle benodigde examenmodules voor het van toepassing zijnde deelgebied basis- of detailniveau hebben behaald, met uitzondering van de software modules (W4b, W4d, U4b, U4d). Het is essentieel dat de registratie van de energieprestatie wél gebeurt door een volledig vakbekwaam adviseur conform de BRL 9500-U of BRL 9500-W. De overgangsregeling geldt nadrukkelijk tot 1 juli 2021.
Meer informatie over de overgangsregeling is te vinden op de website van RVO

Meer informatie over de modules die nodig zijn voor vakbekwaamheid is te vinden op de site van ISSO.

Meer kandidaten geslaagd

De afgelopen weken zijn de examens kwalitatief verbeterd. Door het verbeteren van de examens is het slagingspercentage omhoog gegaan. Ook zijn inhoudelijke fouten in toetsen met terugwerkende kracht goed gerekend voor kandidaten die dit examen al hadden afgenomen. De betreffende kandidaten zijn hierover door het exameninstituut geïnformeerd. Door al deze maatregelen is het aantal geslaagde kandidaten met ruim 100 toegenomen. 


Dankzij de verbeteringsslag in de examens en deze overgangsregeling kunnen we vanaf 1 januari een goede start maken op de EP-adviesmarkt. Maar er is nog meer dan voldoende werk in deze markt.

Thuisexaminering

Als gevolg van de lockdown is het niet meer mogelijk om examens op locatie of in computercentra af te nemen. Om adviseurs in opleiding weer in staat te stellen een examen af te leggen, worden de examens op 12 en 14 januari 2021 landelijk via thuisexaminering aangeboden. Kandidaten die zich nog willen aanmelden voor het examen kunnen dat tot 23 december a.s. doen via de websites van CITO en ’t Examenpark .


Meer informatie en vragen

Alle informatie over het stelsel EPG is te vinden op www.gebouwenergieprestatie.nl. Hier vind je ook een uitgebreide wegwijzer voor vragen over EP . Meer informatie over de route naar vakbekwaamheid is te vinden op de site van ISSO .

Houd de nieuwskanalen van RVO, NEN, ISSO en InstallQ in de gaten voor nieuwe ontwikkelingen rondom bijscholing en examinering richting vakbekwaam EP-adviseur.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement