Over nut en noodzaak voor vele VvE’s

Geplaatst op 27 november 2019 door Redactie

Een CO-(koolmonoxide) vergiftiging met dodelijke afloop. U leest er, helaas, nog regelmatig over. En in een aantal gevallen is de oorzaak toe te schrijven aan een ondeugdelijke rookgasafvoer. De 2e kamer nam op 28 mei 2019 de wettelijke regeling voor gasverbrandingsinstallaties aan. Vanaf 2021 moet je gecertificeerd zijn om met gasverbrandingsinstallaties te werken. Het moet anders en het kan anders, maar dat vraagt wel iets van Woningcorporaties en Vereniging van Eigenaren (VvE) die ook anders willen.

Jarno Reijnders, technisch beheerder VvE Beheer Wiendels uit Arnhem: “Over nut en noodzaak bestaat in onze optiek geen discussie. Als je in deze tijd toe bent aan een renovatie/vervanging van rookgasafvoeren dan kijk je uiteraard wat er op de markt is. Vanzelfsprekend speelt veiligheid een zeer belangrijke rol in dit verhaal, je wilt immers geen enkel risico lopen. Bij VvE De Symfonie (Wiendels doet het technisch en financieel beheer van deze en nog meer dan 100 andere VvE’s) hebben we, op basis van goede ervaringen elders, gekozen voor de rookgasafvoeren van Cox Geelen. In samenspraak met Guts Installatietechniek B.V. (Boxtel) en energiespecialist Installatieburo B.V. Kemkens (Oss). Guts voor de vervanging van de rookgasafvoeren en Kemkens voor het vervangen van de CV-ketels.”

Veiligheid

Bij het project aan de Johan de Wittstraat in Arnhem gaat het om 59 wooneenheden (bedrijfsunits, koop-, huurappartementen en begeleid wonen). Jarno Reijnders: “De levensduur van een rookgaskanaal is één ketelleven, zo’n beetje 15 jaar en een inventarisatie maakte duidelijk dat we hier aan de slag moesten. Het voorbereidende traject heeft ongeveer een jaar geduurd. Bewoners voorlichten en informeren. En als je het dan hebt over nut en noodzaak helpt het wel, hoewel dat wellicht wat vreemd klinkt, dat er nog steeds ongelukken gebeuren. Veiligheid is een groot goed.”

“Vanaf 2021 moet je gecertificeerd zijn om met gasverbrandingsinstallaties te werken.”

Zo’n voortraject vraagt wel om duidelijke afstemming en communicatie. Emiel Verbunt, servicemanager bij Guts: “Wij werken al een paar jaar met de rookgasafvoeren van Cox Geelen en dat loopt prima. Vertrouwen over en weer, op tijd leveren en mocht er zich al een probleem voordoen, dan wordt dat opgelost. En dat geldt overigens ook voor Kemkens met wie wij vaker bij dit soort projecten gezamenlijk optrekken.”

Ben Goossens, accountmanager zakelijke markt bij Kemkens, valt Verbunt bij: “Zowel met Wiendels als Guts doen we al lang zaken. Je weet wat je aan elkaar hebt en dan is het mooi als je een klus samen tot een goed einde brengt. Kijk, met dit soort projecten is het altijd een hele toer om je planning rond te krijgen. Per strang moet er toch steeds vijf of zes bewoners thuis zijn. Onze projectleider Frank van der Heijden heeft daar veel tijd en energie ingestoken waardoor er de afgelopen weken goed kon worden door gewerkt. Goede communicatie met bewoners en het zoveel mogelijk beperken van overlast is echt een must.” Jarno Reijnders knikt instemmend. “Dat was best een uitdaging maar dat is goed gelukt.”

CoxHYBRID®CLV PP

Het CoxHYBRID®CLV PP systeem is sinds een aantal jaren op de markt en wordt steeds vaker toegepast. En dat is natuurlijk niet zo vreemd. Immers: het systeem biedt optimale veiligheid voor de bewoners en de kosten zijn, ook op lange termijn, inzichtelijk en beheersbaar. Deze innovatieve rookgasafvoer wordt geïnstalleerd in de aanwezige kanalen voor mechanische ventilatie en ventilatie wordt omgebouwd naar de bestaande CLV kanalen.

“De hele klus, inclusief het vervangen van de CV-ketel, is met twee, maximaal drie dagen geklaard.”

Niks slopen, niks breken met als voordelen: tijdwinst en kostenbesparing. De hele klus, inclusief het vervangen van de CV-ketel, is met twee, maximaal drie dagen geklaard. Een ander belangrijk voordeel van het CoxHYBRID® systeem: aan het einde van de levensduur is de vervanging zo gebeurd. Alles zit er in en de onderdelen die vervangen moeten worden zijn 100% recyclebaar. Veilig, betrouwbaar en betaalbaar. Jarno Reijnders: “Wij beheren meer dan honderd VvE’s en waar mogelijk zullen er meer van dit soort vervangingen komen. Het systeem heeft in de praktijk bewezen dat het werkt.”

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement