Ook moderne cv-installatie heeft regelmatig onderhoud nodig

Geplaatst op 04 september 2020 door Redactie

De moderne cv-ketel is feitelijk uitontwikkeld, zowel technisch als qua rendement. Hierdoor is ook het onderhoud van cv-installaties de laatste jaren nauwelijks veranderd. Wél neemt de onderhoudsfrequentie af. Door het huidige kwaliteitsniveau van cv-ketels kan dat prima, maar ook een moderne cv-installatie heeft regelmatig goed onderhoud nodig.

Cv-ketels zijn de afgelopen jaren amper veranderd. Ze zijn hooguit geleidelijk wat kleiner geworden, met een kleinere warmtewisselaar en kleinere ventilatoren. Hierdoor zijn ook de doorgangen in de wisselaar kleiner en kunnen ze sneller dichtslibben. CV-zijdig zijn de moderne ketels vaak op een te hoge capaciteit ingesteld. Hierdoor opereren ze soms veel minder zuinig dan mogelijk en zouden ze eigenlijk door een professional ingeregeld moeten worden. De digitale druk- en temperatuursensoren in moderne cv-ketels kunnen gebruiker én onderhoudsmonteur ook nog wel eens om de tuin leiden. Meten is weten, is dan het devies. En dat kan alleen door vakkundig onderhoud.

Draaiuren

En juist dat onderhoud gebeurt afgelopen jaren minder frequent dan voorheen. Zo laten veel woningcorporaties nog maar eens in de twee jaar een onderhoudsmonteur naar de cv-installaties van hun woningbestand kijken. In overleg met de fabrikant én afhankelijk van de draaiuren van de toestellen kan dat ook, omdat het kwaliteitsniveau van een moderne cv-installatie hoog ligt. Ook zijn de cv-installaties tegenwoordig een stuk veiliger dan gashaarden, geisers en andere open toestellen die vroeger werden gebruikt. Het blijft echter cruciaal dat het onderhoud correct en volledig gebeurt en dat er rekening wordt gehouden met te verwachten problemen. Dit kan door bijvoorbeeld pakkingen preventief te vervangen. Ook het correct beugelen van rookgasafvoerleidingen blijft een aandachtspunt.

De grootste verandering rondom gasverbrandingstoestellen is misschien wel de veranderende gasmarkt. Cv-ketels moeten kunnen werken met steeds meer andere gassoorten. Russisch gas en biogas worden op dit moment al bijgemengd in ons aardgasnet en in de toekomst komt daar hoogstwaarschijnlijk nog waterstofgas bij. Deze gassen hebben andere eigenschappen dan het Nederlandse aardgas en hoewel de Gasunie ervoor zorgt dat het gas dat onze woningen binnenkomt voldoet aan de Nederlandse eisen, hebben mengsels met andere gassoorten wél invloed op de afstelwaarden van de cv-ketel. Ook daarbij speelt regelmatig onderhoud door een vakkundige onderhoudsmonteur een belangrijke rol.

10 tips van Kiwa voor cv-professionals

1. Informeer vooraf bij de gebruiker van de installatie. Waren er storingen of problemen met verwarming of warm water?
2. Controleer het toestel en de directe omgeving op lekkages van water en rookgas.
3. Maak het sifon en de condensopvang tussen sifon en wisselaar schoon.
4. Controleer of de gasaansluitleiding en het gasblok voldoende dicht zijn.
5. Maak vervuilde onderdelen in de verbrandingskamer schoon.
6. Vervang van geopende onderdelen de pakkingen.
7. Controleer na demontage de gasluchtverhouding en stel die zo nodig bij.
8. Beoordeel of luchttoevoerleiding en rookgasafvoerleiding goed zijn aangelegd. Is aanvullend beugelen noodzakelijk?
9. Controleer of de mantel van het gesloten toestel ook daadwerkelijk volledig gesloten is.
10. Voer na de onderhoudsbeurt een rookgasanalyse (met gesloten mantel, zowel in hoog- als in laaglast).

Meer weten over het onderhoud van gastoestellen? Neem contact op met Kiwa via e-mail (vgi@kiwa.com) of T+31(0)88 – 998 3521.


Reacties

pim

11 september 2020 om 09.04 uur

In de CV-ketels wordt in het watergedeelte steeds meer kunststof of rubber onderdelen gebruikt, waardoor meer zuurstof aan het proceswater wordt toegevoegd. Dit veroorzaakt corrosie in de installatie, dus vervuiling en kortere levensduur. Hier helpt geen filter aan!

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement