Onderzoek naar de oorzaak van gasongevallen

Geplaatst op 19 juli 2022 door Redactie

Gas is in beginsel een brandstof die risico's met zich meebrengt. Echter, doordat we hierover al gedurende vele jaren kennis hebben ontwikkeld, verloopt de distributie en toepassing ervan in het algemeen veilig. Niettemin vinden er ieder jaar nog enkele tientallen ernstige gasincidenten plaats.

Kiwa Technology doet onderzoek aan alle typen gasongevallen door het achterhalen van de oorzaak, het voorkomen van herhaling bij vergelijkbare situaties, het verbeteren van de regelgeving, het achterhalen van structurele fouten of door beantwoording van de schuldvraag.

Deze onderzoeken zijn nodig om het veilig toepassen van gas te kunnen continueren en om de kosten als gevolg van de geleden schades bij de juiste partijen te kunnen neerleggen. Daarnaast is onafhankelijkheid gewenst.
Het merendeel van de gasinstallaties treffen we aan in de woning- en utiliteitsbouw. Daar vinden dan ook de meeste gasongevallen plaats. Maar ook in de industrie, met andere toepassingen en soms andere brandbare gassen dan aardgas, gaat het wel eens fout.

Waarom onderzoek?

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om een gasongeval verder te onderzoeken. Bijvoorbeeld wanneer je een antwoord wilt hebben op de schuldvraag. Of omdat je juist wilt weten hoe een herhaling van een gasongeval bij soortgelijke omstandigheden kan worden voorkomen. Uitgebreid onderzoek ter plaatse levert vaak de oorzaak van een incident op. Indien nodig, verricht Kiwa aanvullend onderzoek in haar moderne, uitgebreide en hoogwaardige laboratoria. Verder kunnen de resultaten van een gasongevallenonderzoek uiteindelijk leiden tot verbetering van producten en regelgeving.

Energietransitie

Kiwa voorziet bij de energietransitie een grote rol voor milieuvriendelijke gassen, waarvoor geen gasboringen meer nodig zijn. Met name groen gas en waterstofgas zijn veelbelovende alternatieven. Kiwa Technology zet volop in op deze gassen, onder meer door het verrichten van veiligheidsstudies, het uitvoeren van gasanalyses, materiaalonderzoeken en andere laboratoriumtests.

Over Kiwa

Kiwa Technology heeft jarenlange ervaring met onderzoek naar de oorzaken van gasincidenten. Zij maakt daarbij gebruik van diverse opsporings- en analysetechnieken. Wij zijn actief op het gebied van wetgeving en normen en registreren en analyseren gasincidenten en gasongevallen. Er is veel kennis op het gebied van toesteltechniek en installatietechniek vanaf de gasmeter tot en met de uitmonding van het verbrandingsgasafvoersysteem. Kiwa geeft technische adviezen over het veilig gebruik van gas.
Daarnaast kunt u Kiwa altijd benaderen als u onafhankelijk advies wilt over een veilige toepassing van gas of andere situaties.

Informatie

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u behoefte aan andere informatie, neemt u dan contact met ons op.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement