Omslag in denken absolute noodzaak om echt te verduurzamen!

Geplaatst op 20 augustus 2018 door Redactie

Als we echt slagen willen maken om de energietransitie vorm te geven, moet er op diverse fronten nog heel veel gebeuren. De doelen zijn bekend: het gebruik van fossiele brandstoffen moet terug en de CO2-uitstoot moet verder naar beneden. Van gas naar all electric. Het inzicht en het besef mag er dan bij veel partijen wel zijn maar de weg er naar toe blijkt evenwel lastig. De praktijk is weerbarstig, zullen we maar zeggen. En dat heeft niet op de laatste plaats te maken met de enorme diversiteit aan partijen die weliswaar hun steentje willen bijdragen maar wanneer het gaat om echt samenwerken niet altijd even sterk opereren.

Remco Roozenboom, Senior Procesleider bij woningcorporatie GroenWest en Cornel Gaasbeek, hoofd Ventilatie, Duurzaamheid en Innovatie bij Installatiegroep Breman pleitten voor een noodzakelijke omslag in denken en doen! Bij alle betrokkenen, van corporatie tot installateur en fabrikant, en van netbeheerder tot de (rijks)overheid.

Strategisch denken

Remco Roozenboom: “Een voorbeeld. Bij vervanging of onderhoud wordt uiteraard naar de kosten gekeken maar daarbij is nog teveel het vertrekpunt dat eerst gekeken wordt naar wat de belemmeringen zijn. Veelal ontbreekt de kennis en een visie voor de lange termijn. In veel gevallen wordt er, tijdens de initiatieffase, onvoldoende samen opgetrokken om het beste ontwerp en dus resultaat te behalen.

“In veel gevallen wordt er, tijdens de initiatieffase, onvoldoende samen opgetrokken om het beste ontwerp en dus resultaat te behalen.”

Er zijn altijd belemmeringen maar daar moet je niet door laten leiden. Samenwerking waarbij zowel een woningbouwcorporatie, als installateur en aannemer maar ook de netbeheerder en de overheid aan tafel zitten kan zoveel meer opleveren. Durf af en toe ook wat lef te tonen. De bestaande verduurzaming wordt te vaak gerealiseerd vanuit besparing op de korte termijn, maar te vaak wordt er geen rekening gehouden met de instandhouding en nog veel belangrijker de bewoner van vandaag en morgen. De huidige maatregelen kijken alleen naar wat er vandaag conform besluiten haalbaar is, maar moeten we niet veel meer kijken of de besluiten wel aansluiten bij de vraagstukken die er liggen bij de eigenaar en de uitvoerende partijen. Visie en veel meer strategisch denken en opereren, daar gaat het om.”

Mogelijkheden en kansen

Cornel Gaasbeek vult aan en wijst daarbij onder meer op de wirwar van regels vanuit de overheid. “Je moet er soms maar niet teveel nuchter over nadenken want dan vraag je je wel eens af waartoe een en ander moet leiden. CO2-neutraal is prima, maar als je de ‘winst’ elders laat liggen, dan schieten we er uiteindelijk niet zo veel mee op.

“Durf af en toe ook wat lef te tonen.”

We moeten niet naar CO2-neutraal maar de ambitie moet zijn CO2-nul… CO2-0 is op meerdere manieren te realiseren, we kijken nu teveel naar de techniek terwijl de opwek een enorme versnelling kan realiseren, echter zijn we hier afhankelijk van de overheid, energiebedrijven en andere investeerders. Dit betekent niet dat we alleen de opwek CO2-0 moeten realiseren, dit is niet haalbaar. Maar een woning of gebouweigenaar als een corporatie kan daarbij niet alleen verantwoordelijk zijn voor de kosten bij grote investeringen. De mogelijkheden en de kansen liggen er, maar dat betekent wel dat we concepten moet ontwikkelen waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid moet nemen die je in de initiatieffase of bij het ontwerp kenbaar moet maken en mee moet nemen. Dan heb je er echt niet veel concepten nodig en hoeft je het wiel niet steeds opnieuw uit te vinden.

Een goed hulpmiddel daarbij is PICO, een platform waarbij alle stakeholders (eigenaren, gemeenten, nutsbedrijven en uitvoerende partijen) belangrijke input kunnen leveren om bijvoorbeeld niet 2 keer in 10 jaar een straat open te halen. Hiermee kunnen we een enorme kostenreductie realiseren, welke dan beschikbaar moet komen voor verduurzaming.”

Breman en GroenWest

Dat Breman en GroenWest als het gaat om verduurzaming samen optrekken is niet zo vreemd. Beiden lopen voorop bij het bedenken en uitvoeren van nieuwe initiatieven. Zij vinden dat het delen van kennis noodzakelijk is om de energietransitie te realiseren en laten, in samenwerking met veel andere partijen zien, dat er zoveel meer mogelijk is.

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement