NVKL richt vizier in jubileumjaar op groene toekomst

Geplaatst op 21 december 2020 door Redactie

De Nederlandse Vereniging voor ondernemingen op het gebied van de Koudetechniek en Luchtbehandeling (NVKL) bestaat zeventig jaar. Een uitgebreide viering zat er vanwege de huidige omstandigheden niet in, maar het moment gaf wel gelegenheid om goed te kijken naar de positie die de branche de aankomende tijd wil innemen. Na de Tweede Wereldoorlog werd al de behoefte gevoeld om een bedrijfsvereniging in de koudewereld op te richten. Vanaf het begin bleek NVKL een dynamische vereniging te zijn, mede door haar positie op het gebied van veiligheid en milieu. Deze belangrijke positie is nu opnieuw relevant. In de huidige maatschappij is koeltechniek namelijk niet meer weg te denken. Er worden steeds meer warmtepompen en airconditioners geplaatst om het binnenklimaat te optimaliseren. Gekoelde datacenters zorgen voor goede internetverbindingen op kantoor, maar denk bijvoorbeeld ook aan het koel houden (-80°C) van het Pfizer-vaccin tegen het coronavirus. Koeling is in alle sectoren van groot belang. Het huidige klimaatakkoord en de energietransitie zullen nog meer van de branche gaan vragen. Met de uitrol van de nieuwe strategie wordt hier de komende tijd invulling aan gegeven.

De route naar een beter klimaat

Voorzitter Mart Peeman staat stil bij de bijzondere mijlpaal, maar grijpt het moment ook aan om het vizier op de toekomst te richten. Volgens hem moet de vereniging de komende jaren aan de hand van de nieuwe strategie bijschakelen om een gezond binnen- en buitenklimaat te kunnen garanderen: “In de huidige energietransitie zullen we door proactief te opereren een waardevolle bijdrage leveren aan het terugdringen van de CO2-footprint in Nederland. Daarnaast willen we inspireren door kennis te verzamelen en te delen. Ook willen we trends signaleren, kwaliteit meetbaar maken en communiceren waar we voor staan. Met onze leden brengen we over het voetlicht dat we aantoonbaar bijdragen aan een beter klimaat en geven we richting aan de route naar een duurzame samenleving.” Peeman is klaar om met de vereniging een dynamische invulling te geven aan de klimaatdoelstellingen en om de duurzaamheidsvisie te vertalen naar de praktijk.

Een vereniging voor en door leden

Ook directeur Henry Kruiper erkent dat de stap naar voren die NVKL tien jaar geleden zette, ook nu weer gemaakt moet worden: “Door gezamenlijk naar buiten te treden en de belangen van zowel leveranciers, installateurs, groothandels als adviseurs te behartigen, maakt de NVKL het onderscheid en zijn we al 70 jaar verenigd. We kunnen proactief zijn en invloed uitoefenen op de markt door het creëren van randvoorwaarden, het imago van onze achterban versterken en betrouwbaarheid uitstralen.” Kruiper wil met de vereniging graag bijdragen aan een beter klimaat, maar ziet ook in dat dit een nieuwe rol van de leden vergt: “Deden we vroeger wat de klant wilde, nu moeten we een gesprekspartner worden en een adviseursrol innemen. Een gids zijn voor klanten, hen wijzen op nieuwe technieken, Total Cost of Ownership en het gebruik van natuurlijke koudemiddelen. Zo jaag je duurzaamheid aan én betrek je de klant bij het traject. Daar gaan we de aankomende tijd mee aan de slag!”

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement