Norm NEN 3215 voor gebouwriolering gewijzigd

Geplaatst op 22 augustus 2022 door Redactie

Afvoer van hemelwater is een belangrijk onderwerp, zeker nu we steeds vaker te maken krijgen met forse regenval. De norm NEN 3215 stelt eisen aan de riolering voor een goede afvoer van zowel hemelwater als huishoudelijk afvalwater. Het Bouwbesluit verwijst naar deze norm, die op enkele punten is gewijzigd.

In NEN 3215 zijn bepalingsmethoden opgenomen met betrekking tot een aantal afvoersystemen:
gebouwriolering voor huishoudelijk afvalwater, werkend volgens het vrijvervalsysteem met primaire soventstandleidingen in hoogbouw voor huishoudelijk afvalwater;

  • het systeem van overlaatstroming voor de afvoer van hemelwater van gebouwen;
  • het UV-systeem voor afvoer van hemelwater van gebouwen;
  • buitenriolering binnen de perceelgrens voor huishoudelijk afvalwater en hemelwater, werkend volgens het vrijvervalsysteem.
  • Omdat het belangrijk is dat de norm eenduidig is en blijft, heeft de betrokken normsubcommissie een aantal passages tekstueel verduidelijkt en geactualiseerd.

Wijzigingen

De bestaande norm uit 2018 is op een paar punten gewijzigd. De belangrijkste zijn:

  • In 4.1.11 is de uitzonderingsregel komen te vervallen voor grondgebonden woningen die zijn aangesloten op de buitenriolering voor uitsluitend de afvoer van hemelwater. Ook in die situatie moet nu verplicht een ontlastvoorziening worden toegepast.
  • Er is een definitie toegevoegd voor een afzonderlijk functionerend UV-systeem.
  • De voorwaarde direct onder 4.1 is hoofdtekst geworden in plaats van een informatieve opmerking, zodat deze juridisch afdwingbaar is. De voorwaarde verwijst niet meer naar hoofdstuk 7.

In 4.2.2.1 is voor het leidingbeloop van standleidingen een eis opgenomen voor de hoogteligging van de bovenkant van het waterslot van een stankafsluiter van lozingstoestellen (anders dan closets).

Bron: NEN

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement