Nijpend tekort aan technisch personeel maakt versnelling noodzakelijk

Geplaatst op 02 juli 2018 door Redactie

De vraag naar technische vakmensen wordt steeds urgenter. In het laatste kwartaal van 2017 waren er naar schatting van het UWV 60.800 voor de technische beroepen en 13.300 openstaande vacatures voor ICT. Daarom maakte Doekle Terpstra, Aanjager van het Techniekpact en voorzitter van UNETO-VNI, tijdens de Jaarconferentie op het TT Circuit in Assen bekend dat het pact op vier thema’s door acties sneller resultaten wil realiseren. Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat namen namens het kabinet ‘het Nationaal Techniekpact – Focus en versnellen’ in ontvangst.

Minister Van Engelshoven maakte daarnaast bekend dat zij samen met de staatssecretaris van EZK tot en met 2020 het netwerk Katapult, regionale samenwerkingsverbanden van onderwijs en bedrijfsleven in het beroepsonderwijs, financieel zal ondersteunen en Staatssecretaris Mona Keijzer lanceerde MKB !dee.

Quote Staatssecretaris Keijzer:

“Voldoende technisch personeel is voor veel bedrijven van het grootste belang. Maar een tekort kan niet alleen worden opgelost met nieuwe studenten. Technici en vakpersoneel moeten ook worden om-, her- of bijgeschoold. Daarom kom ik nog dit jaar met het MKB !dee. Daarmee wil ik technische mkb-ers uitdagen ideeën aan te leveren die het makkelijker maken het tekort aan personeel op te lossen. We gaan ten minste 10 van deze projecten uitvoeren, zij krijgen hiervoor financiële ondersteuning.”

Voor de technische beroepen is er met name vraag naar laag/basis beroepsniveau (28.000 vacatures) en middelbaar/specialistisch beroepsniveau (26.000 vacatures). De grootste vraag ligt voor ICT beroepen bij het hogere beroepsniveau, ruim 9.000 vacatures. Om sneller resultaat zichtbaar te maken op de arbeidsmarkt, is het noodzakelijk om meer nadruk te leggen op acties voor om- en bijscholing, meer bètatechnisch afgestudeerden die ook aan de slag gaan in de techniek, en goede infrastructuur van een regionaal dekkend technisch beroepsonderwijs. De partners van het Techniekpact hebben zich uitgesproken om met meer snelheid de regionale aanpak en lopende projecten op te schalen.

Lees het hele artikel op de website van Uneto VNI

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement