Nieuwe wet Wkb geldt ook voor installateurs

Geplaatst op 18 mei 2021 door Redactie

Bewoners en gebruikers willen kwalitatief goede gebouwen. Bijvoorbeeld met een goede brandveiligheid en een laag energieverbruik. De overheid wil meer toezicht en controle in de bouw, zodat bouwers zich aan de geldende kwaliteitseisen houden. Hiervoor geldt vanaf januari 2022 de wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Het gaat hierbij niet alleen om ruwbouw, maar ook om het plaatsen van (elektrotechnische) installaties.

Het nieuwe stelsel geldt eerst alleen voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en simpele bedrijfspanden. Dat geeft alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met de nieuwe werkwijze voor toezicht in de bouw.

De wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gaat naar verwachting vanaf 1 januari 2022 stapsgewijs in. Dat hebben de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten aangegeven.
De veranderingen uit de Wkb gelden (naar verwachting) tot en met 2024 alleen voor eenvoudige bouwwerken. Dit zijn bijvoorbeeld eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Vanaf 2025 volgen de andere bouwwerken. Hierdoor kunnen bouwbedrijven en gemeenten stap voor stap ervaring opdoen met het nieuwe toezicht in de bouw.

Doel: minder gebreken bij nieuwbouw en verbouw

Het kabinet wil dat bouwbedrijven de kwaliteit van hun werk beter controleren. Zo kan de bouwkwaliteit van gebouwen verbeteren door minder bouwfouten en gebreken. Bijvoorbeeld constructiefouten, brandonveilige situaties, onvoldoende isolatie of een slecht functionerende ventilatie. Ook hoeven bouwbedrijven minder kosten te maken voor het herstel van bouwfouten. En het werk van onafhankelijke kwaliteitscontroleurs wordt makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben.

Techniek Nederland

Techniek Nederland pleit voor het aanwijzen van de bestaande (InstallQ) erkenningen en BRL 6000 certificering als onderlegger. Door het vastleggen van de oplevering met de checklists van Techniek Nederland is er aantoonbaar bewijs en een verklaring van de installateur dat de installatie is uitgevoerd volgens de voorschriften.
Houd de website van Techniek Nederland in de gaten voor meer informatie hierover. Kijk ook voor meer informatie over deze nieuwe wet op www.stichtingibk.nl.

Lees meer

Bron: Rijksoverheid


Reacties

Tom de Goede

20 mei 2021 om 00.50 uur

Ik vraag me af hoe ze dit voor E-installaties willen vastleggen. De NEN normen mogen hier niet leidend in zijn omdat de rechter al een paar jaar geleden heeft bepaald dat de NEN-normen geen wet zijn en dus geen verplichtend karakter hebben. Of krijgen we hier zoiets als de AREI?

Pim

18 mei 2021 om 20.01 uur

Slagers keuren hun eigen vlees. Of gaat het bij slagers toch anders? Keuren is toch iets anders dan slachten, of niet?

Jansen

18 mei 2021 om 15.27 uur

"kwaliteitscontroleurs wordt makkelijker en sneller, omdat de bouwers zelf al veel gecontroleerd hebben." Daar gaat het nu al fout. Hoe kan het met een foute start gaan verbeteren?....

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement