Nieuwe technieken in de SDE++ 2021 opgenomen

Geplaatst op 13 juli 2021 door Redactie

Aan de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2021 zijn een aantal nieuwe categorieën toegevoegd. Dat staat in de publicatie van de Staatscourant van 9 juli 2021.

De SDE++ 2021 bevat naast nieuwe categorieën ook bestaande categorieën. Sommige bestaande categorieën zijn aangescherpt of uitgebreid.

Nieuw in de SDE++

Een selectie van nieuwe categorieën:

  • PVT met warmtepomp
    Een PVT-systeem is een combinatie van een zonnepaneel en een zonnecollector. Dit systeem levert elektriciteit én warmte. Met een warmtepomp wordt de warmte op een hogere temperatuur gebracht, waarna die wordt toegepast in de gebouwde omgeving.
  • CO2-afvang en -gebruik in de glastuinbouw
    De glastuinbouw gebruikt extra CO2 om de CO2-concentratie in de kas te verhogen. De CO2 die bij een industriële installatie wordt afgevangen, vervangt de CO2 die de tuinder zelf produceerde met een ketel of een warmtekrachtkoppeling (WKK). Extra CO2 stimuleert de groeisnelheid en opbrengst van planten, groenten en vruchten.
  • CO2-arme productie: geavanceerde hernieuwbare brandstoffen
    In de SDE++ 2021 zijn een aantal categorieën opengesteld specifiek voor geavanceerde hernieuwbare brandstoffen voor de transportsector. De geproduceerde brandstof komt alleen in aanmerking voor subsidie als die wordt afgezet op de Nederlandse markt voor wegtransport en binnenvaart.


Binnenkort vindt u alle informatie over de SDE++-openstelling 2021 op de website van RVO. De SDE++ 2021 is open van 5 oktober, 9:00 uur tot 11 november, 17:00 uur.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement