Twee nieuwe praktijkrichtlijnen voor rookgasafvoer

Geplaatst op 15 augustus 2022 door Redactie

NEN heeft twee praktijkrichtlijnen voor rookgasafvoersystemen gepubliceerd: NPR 2758 en NPR 2759.
De NPR’s zijn ontwikkeld omdat onder andere het ministerie van BZK, NEN en leveranciers geregeld vragen krijgen over rookgasafvoeren bij hogere temperaturen (dus gestookt op brandstoffen zoals hout, pellets, kolen en olie).

NPR 2758

NPR 2758 ‘Praktijkrichtlijn voor rookgasafvoer en verbrandingslucht-toevoer en veilig gebruik van verbrandingstoestellen voor vaste of vloeibare brandstoffen ((stuks)hout, pellets, kolen en olie) - Aanwijzingen en voorbeelden - Leidraad bij NEN 2757-1 en NEN 6062’.

Deze praktijkrichtlijn ondersteunt de praktijk met toelichtingen en praktische oplossingen. Er is ook aangegeven welke partij waarvoor verantwoordelijk is. Daarbij is aandacht voor (brand)veiligheid en gezondheid, aansluitend bij de eisen in het Bouwbesluit 2012. Het gaat hier om installaties met CE-gemarkeerde producten. Anders dan de bekende NPR 3378-reeks (voor gasinstallaties) behandelt NPR 2758 de niet-gasgestookte installaties.

NPR 2759

NPR 2759 ‘Praktijkrichtlijn voor in het werk te realiseren rookgasafvoer van verbrandingstoestellen ongeacht het type brandstof - Aanwijzingen en voorbeelden - Leidraad bij NEN 2757-1, NEN 2757-2 en NEN 6062’.

Deze praktijkrichtlijn geeft handvatten voor situaties waarbij niet of niet geheel gebruik kan worden gemaakt van installatie-instructies van fabrikanten die voor reguliere CE-gemarkeerde producten beschikbaar zijn. CE-gemarkeerde producten moeten volgens de Europese regelgeving vergezeld zijn van algemene instructies voor een veilige inbouw. Het kan voorkomen dat die instructies niet volledig op de Nederlandse bouwregelgeving zijn afgestemd. Met de NPR 2759 in de hand kunnen de schoorsteenbouwer en de toestelinstallateur zelf de verantwoordelijkheid nemen en controleren of aan de eisen van de Nederlandse bouwregelgeving wordt voldaan. In de volksmond wordt zo’n installatie een custom-built systeem genoemd.

Webtool: werken met NPR 3378 Gasinstallaties

Hoewel deze beide praktijkrichtlijnen niet, of slechts ten dele, betrekking hebben op gasinstallaties zijn er toch sterke relaties met de normen en praktijkrichtlijnen voor gasinstallaties. Daarom is besloten dat deze beide NPR’s binnenkort ook zullen worden opgenomen in de bekende webtool Werken met NPR 3378.

Bron: NEN


Reacties

Dirk RAES

16 augustus 2022 om 17.56 uur

Installatie Totaal - Ed. 2022-08-16

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement