Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen

Geplaatst op 12 februari 2019 door Redactie

De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. De VLA heeft een belangrijke rol gehad bij het ontwikkelen van deze conceptnorm. De NEN 1087 geeft de bepalingsmethode voor de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem, de inrichting van een voorziening voor luchtverversing en de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van het ventilatiesysteem. Ook bevat de norm de capaciteit van componenten voor spuiventilatie, zomernachtventilatie en de verdunningsfactor. Het Bouwbesluit 2012 stelt de eisen en verwijst voor de bepalingsmethoden naar NEN 1087. Heeft u aanvullingen op deze conceptnorm? U kunt deze tot 15 mei 2019 indienen via normontwerpen.nen.nl.

Wijzigingen

Er zijn vele wijzigingen in NEN 1087 ten opzichte van de versie van 2001. De nadruk in deze vernieuwde versie ligt op:

• De toepassing van de voorschriften uit de bouwregelgeving in projecten, in plaats van op het beproeven van componenten.
• De toepassing van de eisen uit de bouwregelgeving in een uitgewerkte formulevorm (een belangrijke toevoeging voor de praktijk).
• Een vergelijkbare stap voor het berekenen van de verdunningsfactor. De grondslag hiervoor is ongewijzigd gebleven. De uitwerking is nu ook gegeven in tabellen met forfaitaire waarden. Voor afvoervoorzieningen met een grotere capaciteit (> 1000 dm3/s) is bepalingsmethode ontwikkeld om een beoordelingskader te geven.

Een belangrijke toevoeging in de nieuwe versie van NEN 1087, is de indicatieve methode voor een beoordeling van de kwaliteit van de invloed van regelmogelijkheden op ventilatiesystemen. Dit is de mate waarin het ventilatiesysteem in staat zal zijn de gevraagde luchtuitwisseling te realiseren. Er wordt een onderscheid gemaakt in de beoordeling bij de aan- en afwezigheid van personen, verblijfsruimtes en natte ruimtes, zoals ook in de bouwregelgeving wordt gemaakt.
Hiernaast worden nieuwe grootheden geïntroduceerd: de Air Exchange Performance (AEP), de ‘ventilatieprestatie-indicator’ en de Air Exchange Rate (AER), de ‘waarschijnlijk optredende luchtuitwisseling’. De indicatieve beoordelingsmethode is voor de markt een volkomen nieuw onderdeel in de herziene NEN 1087. Er wordt dan ook nadrukkelijk gevraagd om een reactie vanuit de markt. De voorgenomen parameters zijn nog niet definitief vastgesteld en de validatie van de indicatieve beoordelingsmethode vraagt aanvullende onderbouwing, die gedurende de commentaarperiode uitgewerkt zal worden.

Aanvullende beschikbare documenten

Bij het normontwerp NEN 1087:2019 zijn twee aanvullende documenten ontwikkeld die voor de markt van belang zijn. Een achtergronddocument met een toelichting op de gemaakte keuzes en een oplegnotitie die inzicht geeft over het besluitvormingsproces.

Commentaar indienen en meer informatie

Belanghebbenden kunnen tot 15 mei 2019 via normontwerpen.nen.nl aanvullen geven op het ontwerp van NEN 1087. Op deze website is het voor iedereen mogelijk het normontwerp in te zien en elektronisch commentaar in te dienen. Voor meer inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Ron van der Aa, consultant Bouw & Installatie, telefoon 015 2690 283 of e-mail naar bi@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

De normcommissie ‘Klimaatbeheersing in gebouwen’ houdt zich bezig met normalisatie op het gebied van; energieprestatie, thermische eigenschappen van gebouwen en ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen. Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Stuur dan voor deelname een e-mail naar de bi@nen.nl

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement