Nieuwe maatregelen en tijdelijke verrekenfactor voor milieuprestatie warmtepompen

Geplaatst op 02 januari 2024 door Redactie

Duurzaamheid blijft centraal, maar verrekenfactor ondergaat veranderingen vanaf 2024

In lijn met de eerder aangekondigde veranderingen binnen de milieuprestatie van warmtepompen, ondergaat de verrekenfactor een herstructurering die van kracht is gegaan per 1 januari 2024. Deze aanpassingen, goedgekeurd door de Beleidscommissie Milieuprestatie Nederland (BMNL), beogen een optimalisatie van de milieuprestaties binnen de installatiebranche.

Beperkte verrekenfactor voor kleine warmtepompen

Vanaf 1 januari 2024 tot 1 januari 2025 blijft een beperkte verrekenfactor van kracht, specifiek voor kleine warmtepompen met een vermogen tot maximaal 4,0 kW, gericht op nieuwbouwprojecten. Deze beperkte verrekenfactor is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke milieuprestatie-eis van 0,8 voor kleine woningen en wooneenheden, zoals chalets en tiny houses. Het BMNL heeft recentelijk ingestemd met deze tijdelijke maatregel, die op 31 december 2024 afloopt.

Wijzigingen vanaf 1 januari 2024

Sinds 1 januari 2024 zijn de volgende wijzigingen van kracht:

  • De generieke verrekenfactor mag niet langer worden gebruikt.
  • De beperkte verrekenfactor wordt uitsluitend opgenomen in milieuverklaringen van warmtepompen met een vermogen tot 4,0 kW.
  • De beperkte verrekenfactor is alleen van toepassing op nieuwbouwprojecten.
  • Per woning mag slechts eenmaal een verrekenfactor worden toegepast op een warmtepomp tot 4,0 kW, ongeacht het aantal gebruikte warmtepompen.
  • De grens van de schaal voor schaalbare milieuverklaringen van warmtepompen waarvoor de verrekenfactor geldt, wordt vastgesteld op 4,0 kW.
  • Milieudata, inclusief de verrekenfactor, worden duidelijk weergegeven in de categorieën 1, 2 en 3 van rekeninstrumenten.

Duurzaam bouwen in kleinere woningen

Deze maatregelen beogen duurzaam bouwen in kleinere woningen en wooneenheden te bevorderen. Om de voortgang van de maatregel te monitoren, zal de BMNL in samenwerking met FME, Techniek Nederland en de Vereniging Warmtepompen periodiek op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen.

Achtergrond

Na de ontdekking dat de MKI (milieukostenindicator) van warmtepompen hoger was dan aanvankelijk aangenomen, werd in overleg met het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Stichting NMD en brancheorganisaties FME en Techniek Nederland en de Vereniging Warmtepompen een tijdelijke 'verrekenfactor' ingevoerd. Door de levering van nieuwe milieudata door de sector kon meer informatie worden verstrekt over de milieu-impact van verschillende soorten warmtepompen.

Het Ministerie van BZK heeft, in samenwerking met Stichting NMD en de genoemde brancheorganisaties, ondersteund door LBP|SIGHT, een voorstel uitgewerkt waarbij de verrekenfactor selectiever wordt ingezet, enkel voor situaties waarin de milieuprestatie-eis van 0,8 niet kan worden behaald zonder verrekenfactor. De basis van dit inzicht ligt in de juiste combinatie van energieconcepten voor BENG, die ook zijn opgenomen in de MPG.

Ga voor meer info naar de website van de Nationale Mileudatabase.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement