ISSO-publicatie 72 verbetert communicatie bij realisatie warmtepompprojecten

Geplaatst op 23 januari 2018 door Redactie

Met het verschijnen van de vernieuwde ISSO-publicatie 72 heeft de markt een kennisproduct gekregen dat vooral de communicatie in het realisatieproces van warmtepompsystemen verbetert. De publicatie bevat nieuwe communicatietabellen die te gebruiken zijn bij het ontwerp van individuele en kleine elektrische warmtepompsystemen voor de woningbouw. Uiteindelijk kunnen de betrokken partijen hiermee het proces, van ontwerp tot realisatie, stroomlijnen en sterk verbeteren.

Kleine elektrische systemen wil zeggen een warmtepompsysteem dat beperkt is tot woningen en appartementen die tot aaneengesloten gebouwen met bijbehorende opstal behoren. Marktpartijen gebruiken deze ISSO-publicatie zodra de keuze voor een elektrische warmtepomp is gemaakt en een aantal zaken al bekend zijn. Denk daarbij aan de functies van de warmtepomp, gegevens van het gebouw en gegevens van de locatie.

Problemen door miscommunicatie

'In de afgelopen jaren bleek steeds duidelijker dat er problemen ontstonden doordat het in de communicatie over de verschillende fases en ook wel tussen de verschillende betrokken partijen niet goed liep. Vanaf de eerste uitgaven hebben we in de ISSO-publicaties zeker ook aandacht besteed aan communicatie', vertelt Jan Aerts, projectcoördinator bij ISSO. 'Maar voortschrijdend inzicht, na twee jaar gebruik van de publicaties, maakt dat we nu allemaal van mening zijn dat die communicatie veel beter kan. Daarom hebben we een herziening van de publicaties voorgesteld waarin de communicatietabellen de belangrijkste wijziging zijn.'

Omvang van ISSO 72

Deze ISSO-publicatie behandelt voornamelijk het ontwerpen en dimensioneren van de installatie en geeft handreikingen voor de realisatie en het beheer. In deze ISSO-publicatie worden drie systemen onderscheiden:

• Warmtepompboiler;
• Warmtepomp voor ruimteverwarming en optioneel vrije koeling;
• Warmtepomp voor ruimteverwarming en warmtapwaterbereiding met een combiwarmtepomp en optioneel vrije koeling.

Selecteren juiste componenten

De gebruiker krijgt snel en adequaat toegang tot de relevante informatie. Een belangrijk aspect hierbij is het selecteren van (de combinatie van) de juiste componenten. Feitelijk bestaat deze ISSO-publicatie uit 3 deel-publicaties, waarin per deel een van de systemen nader is uitgewerkt. Een deel-publicatie is los van de andere delen te gebruiken.

Deze ISSO-publicatie sluit aan op ISSO-publicatie 73. Deze gaat in op het ontwerp en de uitvoering van verticale bodemwarmtewisselaars. 

De uitgave is beschikbaar via kennisbank.isso.nl

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement