Nieuwe gelijkspanningsrichtlijnen helpen de innovatieve e-installateur

Geplaatst op 03 april 2024 door Redactie

Op 7 februari 2024 was het dan eindelijk zover: de tweede editie van NPR 9090 werd gepubliceerd. Deze Nederlandse Praktijkrichtlijn kan gezien worden als een uitbreiding op NEN 1010 en is bedoeld om de innovatieve installateur te helpen om veilige en efficiënte gelijkspanningsinstallaties te realiseren. Dit is hard nodig aangezien gelijkspanningsinstallaties worden gezien als een belangrijke factor in de energietransitie, maar gelijkspanning andere eisen stelt aan de installatie dan de oude en vertrouwde wisselspanning. Zowel op het gebied van efficiëntie als op het gebied van de veiligheid moeten sommige zaken daarom anders aangepakt worden dan de installateur gewend is.

Nederland is internationaal een gidsland op het gebied van gelijkspanningsinstallaties en de leden van de NEN Gelijkspanningscommissie (NEC 64-DC) zijn pioniers op dit gebied. In de commissie zitten installateurs, fabrikanten, inspecteurs, onderzoekers en onderwijzers samen aan tafel. Zij zijn vanuit hun verschillende achtergronden allemaal betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van gelijkspanning en doen mee aan grote en kleine proefprojecten waarbij gelijkspanningsinstallaties een belangrijke rol spelen.

Binnen de commissie worden ervaringen gedeeld, problemen besproken en oplossingen aangedragen. Via NPR 9090 wordt deze kennis nu beschikbaar gesteld voor de markt.
Vijf van de twaalf leden van NEC 64-DC geven in dit artikel aan wat NPR 9090 de markt gaat brengen:

Harry Stokman (Zelfstandig DC Expert en DC Influencer) - voorzitter NEC 64-DC

"Waar een greendeal al niet toe kan leiden: in 2014 begonnen we aan de draft en in 2018 kwam editie 1 van NPR 9090 uit. Nu, iets meer dan vijf jaar later, volgt een tweede editie. Dit zijn gigantische stappen richting volwassenheid van DC. In ons enthousiasme voor het einddoel zien we het soms niet zo, maar dit is wereldwijd ongekend!

Deze NPR heeft er toe geleid dat er is gestart met de verbouwing van mijn huis: Daarbij gaat de installatie helemaal over van AC naar DC met een 350V -en 48V-systeem. Dit wordt door een installatiebedrijf aangelegd en dat had nooit zonder dit team en NPR 9090 kunnen plaatsvinden. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik op zoek was naar installateurs voor dit project. Geen enkele installateur durfde het aan, omdat ze alleen een NEN1010-onderbouwing hadden. Nu met NPR 9090 is het wel gelukt om een installateur te vinden.

De NPR en met name het DC-zonesysteem hierin, krijgt ook veel belangstelling uit het buitenland en is een belangrijk onderdeel in het internationale “CurrentOS”. Het mooie van de DC-zones is dat het vak erkenning terugbrengt bij de installateur.

Bij deze wil ik graag het hele team bedanken voor zijn inzet en met name Raymond omdat hij mijn chaotische natuur binnen het proces heeft weten te managen."

Raymond Vergouwe (Commercieel Technisch Adviseur, Bender Benelux B.V.) - vicevoorzitter NEC64-DC

"Laten we het veilig doen! De energietransitie, wie heeft het er niet over. Vele ontwikkelingen zijn er, zowel nationaal als internationaal, op DC-gebied waarbij de complexiteit van de installaties en infrastructuur aan het toenemen is.
Het op eenvoudige wijze aan elkaar koppelen van beschikbare DC-infrastructuur en DC-applicaties klinkt eenvoudig, maar kan ook grote risico’s met zich meebrengen als er geen vakkundige kennis aanwezig is. Er zijn voldoende voorbeelden waarbij energieopslagsystemen, zonneparken, DC EV-laadinfrastructuur, electrolysers en DC-distributie plaatsvindt, zonder bewust rekening te houden met de risico’s en geldende applicatie afhankelijke normeringen.

Met grote trots hebben we nu, na vijf jaar hard werken, de nieuwe editie van de NPR9090:2024 waarbij leden van de normcommissie NEC64-DC in samenwerking met vele specialisten tot een prachtig eindresultaat zijn gekomen. Een document dat past in de snelheid van de huidige energietransitie, breed gedragen door de industrie en een handreiking is voor technici."

Wilfred Akerboom (Zelfstandig Energy Transition DC specialist)

"Graag deel ik met u negen redenen om NPR 9090 te gaan gebruiken:

1. Met de invoering van NPR 9090 wordt de weg vrijgemaakt voor veilige gelijkspanningsinstallaties, waardoor gelijkspanning een cruciale rol kan spelen in de energietransitie.
2. Dankzij elektronische beveiliging volgens NPR 9090 in gelijkspanningsnetwerken kunnen we veilig aanzienlijk meer energie efficiënter transporteren via bestaande en nieuwe kabelnetten.
3. Gelijkspanningsinstallaties dragen bij aan circulariteit door lokaal opgewekte energie van zon en wind efficiënter te benutten, met aanzienlijk minder materiaalverbruik, energieverlies en gebruik van schaarse grondstoffen.
4. Door gelijkspanning te omarmen ligt een duurzamere toekomst binnen handbereik omdat we door efficiënter gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen de impact op het milieu verminderen.
5. NPR 9090 biedt een veilige en betrouwbare manier om gelijkspanningsoplossingen te implementeren, waardoor we onze energie-infrastructuur kunnen moderniseren en toekomstige uitdagingen het hoofd kunnen bieden.
6. In gebieden met netcongestie kunnen gelijkspanningsoplossingen leiden tot extra capaciteit voor woningbouw en bedrijven en daarmee de ontwikkeling van deze gebieden stimuleren.
7. De flexibiliteit en efficiëntie die gelijkspanningsnetwerken bieden, maken het mogelijk om op een slimme en duurzame manier energie te distribueren en te gebruiken. Dit verhoogt de veerkracht van onze energie-infrastructuur.
8. Door gelijkspanning te integreren in ons energiesysteem, kunnen we de overgang naar duurzame energiebronnen versnellen en onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen verminderen.
9. Met de implementatie van de NPR 9090 en de bevordering van gelijkspanningsoplossingen, zetten we een belangrijke stap naar een groenere toekomst waarin we efficiënter, veiliger en duurzamer met energie omgaan.

Laten we samen streven naar een toekomst waar de potentie van gelijkspanning wordt benut en zijn essentiële bijdrage levert aan het verminderen van onze ecologische voetafdruk en het creëren van een veerkrachtig en duurzaam energiesysteem!"

Frans Mosterdman (Global Industry Manager Building Technologies, WAGO GmbH & Co. KG)

"Gelijkspanning heeft een enorme vlucht genomen van batterijtoepassing met laag vermogen in mobiele apparatuur en gereedschap naar hoger vermogen toepassingen in bijvoorbeeld auto’s en zonnepanelen. Dat genereert de behoefte om die verschillende systemen met elkaar te verbinden en ook om energie op te slaan. Deze ontwikkelingen zijn fantastisch, maar hoe gaan we met de verschillende installaties om, als in een hybride installatie zowel gelijk- als wisselspanning voorkomt? De twee spanningssystemen maken het nog lastiger om verschillende installaties enerzijds van elkaar te scheiden en anderzijds met elkaar te integreren.

De nieuwe NPR9090 geeft veel informatie over de toepassing van gelijkspanning en helpt daardoor bij het maken van een veilige installatie. Het op juiste wijze verbinden, vraagt specifieke kennis en aandacht van verschillende partijen. WAGO wil hierover graag meedenken en toetsen of bestaande producten toepasbaar zijn en daar waar nodig nieuwe producten ontwikkelen. Het gelijkspanningsverhaal is met deze editie nog niet compleet en nog niet alles is beschreven omdat ontwikkelingen ook nog gaande zijn, maar deze editie zal ons allen zeker verder helpen op de weg naar volwassenheid van gelijkspanning."

Arno Bronswijk (R&D Engineer, ABB)

"Door de snelle groei van het aantal gelijkspanningsbronnen en -gebruikers is het een logische stap dat we onze infrastructuur gaan aanpassen. Het is immers onlogisch om het transport tussen de gelijkspanningsbronnen en -gebruikers met wisselspanning te (blijven) doen. Door met een slim (actief) gelijkspanningsnet te werken kunnen we onze infrastructuur optimaler gebruiken. Dit spaart naast energie ook veel kostbare grondstoffen uit (zoals koper). Dus willen we onze infrastructuur verduurzamen en de energietransitie kunnen realiseren, dan moeten we hiermee aan de gang gaan.
Dit gezegd hebbende, betekent dat er een op gelijkspanning toegespitste standaard moet zijn zodat zowel installateurs als gebruikers weten hoe om te gaan met dit soort installaties. Daarom is de NPR 9090 van enorm belang. Het is een noodzakelijk en leesbaar document dat gaat bijdragen aan de realisatie van de energietransitie. Ik ben daarom ook trots dat ik aan de wieg heb mogen staan van deze mooie ontwikkeling."

NPR 9090 is te bestellen in de NEN Webshop en in NEN Connect.

De NEN training NPR 9090 is aangepast aan deze nieuwe versie van NPR 9090.

Foto: NEN