Nieuw praktijkcentrum zonnewarmtesystemen maakt vakbekwaamheid installateur aantoonbaar

Geplaatst op 07 oktober 2016 door Redactie

Op 5 oktober is in het Praktijkcentrum Installatiewerk Nederland (Den Bosch) het Practicumlokaal voor Zonnewarmtesystemen officieel in gebruik genomen. In het centrum worden installateurs opgeleid in het installeren, inbedrijfstellen en onderhouden van zonnewarmtesystemen. Voor zover bekend is dit het eerste praktijkcentrum waar de installateurs en monteurs worden opgeleid met vier verschillende systeemvarianten voor zonnewarmte.

Na het volgen van de opleiding kan de installateur of monteur zich inschrijven voor het bijbehorende examen. Wanneer dit wordt succesvol wordt afgerond, ontvangt de deelnemer het persoonsgebonden zon-certificaat ‘Installeren van zonnewarmtesystemen’. Hij wordt daarmee opgenomen in het Nationale Kwaliteitsregister QbisNL.nl dat door opdrachtgevers kan worden geraadpleegd bij de keuze voor een vakbekwame gecertificeerde zon-installateur.

Met het inhuren van een vakbekwame installateur weet de gebruiker zich verzekerd van een installatie die volgens de geldende regels en kwaliteitseisen wordt opgeleverd. Bovendien wordt zo het maximale rendement uit de installatie gehaald omdat deze optimaal is afgesteld. Verder bieden de in het kwaliteitsregister opgenomen kwaliteitskeuren ook nog eens betere garantie en service als een installatie in de praktijk toch niet 100 procent blijkt te werken.

Achtergrond

De persoonsgebonden certificering, waar het nieuwe Practicum voor Zonnewarmtesystemen op voorbereidt, maakt deel uit van een bredere ontwikkeling die zijn oorsprong vindt in Brussel. Al sinds de eerste klimaatconferentie in Kyoto wordt met wisselend succes gewerkt aan een duurzamer wereld. Binnen Europa is in dat kader het doel gesteld om in 2020 ten minste 20% van de energiebehoefte duurzaam te produceren. Een aanzienlijk deel van de Europese energiebehoefte bestaat uit lage en middentemperatuur warmtevraag. Dat betekent dat een substantieel aandeel van de warmte- en koudevraag kan worden ingevuld met zonne-energie. Ook andere hernieuwbare energiebronnen zoals wind en water bieden volop mogelijkheden.

Om invulling te geven aan de duurzaamheidsambitie, introduceerde de EU een aantal jaren geleden de Europese richtlijn hernieuwbare energie. De Nederlandse overheid en brancheorganisaties, waaronder BDA Opleidingen, speelden daar onder meer op in met de ontwikkeling en invoering van een opleidings- en certificeringssysteem voor installateurs van duurzame installaties.

Het zon-certificaat ‘Installeren van zonnewarmtesystemen’ is daar een van. Andere persoonsgebonden zon-certificaten zijn ‘Ontwerp zonnestroomsystemen’, ‘Ontwerp zonnewarmtesystemen’, ‘Bouwkundige montage zonne-energiesystemen’ en ‘Installeren van zonnestroomsystemen’.

Unieke praktijkomgeving zonnewarmtesystemen

In de cursus ‘Installeren van zonnewarmtesystemen’ wordt geleerd hoe een zonnewarmtesysteem op een veilige manier onder het dak moet worden geïnstalleerd. De werking en installatie van de verschillende componenten worden behandeld; expansievat, warmtewisselaar, pompen en regeling komen daarbij aan de orde. Het vullen van de systemen en in werking stellen van de installatie worden getraind, waarna aan de hand van checklists wordt gecontroleerd of de installatie goed is gemonteerd en goed functioneert.

Wat het Practicumlokaal voor Zonnewarmtesystemen in Den Bosch zo uniek maakt, is het feit dat de installateur/monteur hier ingevoerd wordt in verschillende varianten van zonnewarmtesystemen. Van toepassing voor de Nederlandse markt zijn met name de drukgevulde systemen en de terug- of leegloopsystemen. Van beide systeemtypen worden meerdere varianten op de markt gebracht.

Zowel van het leegloop- als van het drukgevulde systeem zijn in het nieuwe Practicumlokaal twee varianten aanwezig, zodat de installateur/monteur van de meest toegepaste systemen kennis opdoet. Kennis van verschillende systemen is belangrijk om de installatie op het gewenste kwaliteitsniveau en maximaal renderend op te kunnen leveren.

De cursus ‘Installeren van zonnewarmtesystemen’ is ontwikkeld door BDA Dak- en Gevelopleidingen. De cursus duurt twee dagen en is uitgevoerd als praktijktrainingen voor met name monteurs.

BDA Dak- en Gevelopleidingen

BDA Dak- en Gevelopleidingen komt voort uit BDA Opleidingen, dat al sinds de jaren tachtig opleidingen organiseert over daken en gevels. Door trends en ontwikkelingen te delen met kennispartner BDA Groep houdt het bedrijf haar opleidingen altijd actueel. Het docententeam van BDA Dak- en Gevelopleidingen bestaat uit een groot aantal freelance-trainers en instructeurs. Zij zijn nog actief in de bouwpraktijk; een belangrijke basisvoorwaarde voor het docentschap, omdat de trainingen toepassingsgericht en op de bouwpraktijk afgestemd zijn.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement