Nieuw op ISSO open: ISSO-rapport indirecte adiabatische koeling

Geplaatst op 18 november 2021 door Redactie

Aan ISSO Open is recent een gloednieuw kennisproduct toegevoegd: het ISSO-rapport indirecte adiabatische koeling. Adiabatische koeling is koelen via het verdampen van water. Bij indirecte adiabatische koeling wordt afvoerlucht bevochtigd en vindt de koeling plaats via een warmtewisselaar. Het nieuwe product is alleen online beschikbaar, kosteloos, na het aanmaken van een ISSO-profiel.

“Vanuit de markt krijgen we al jaren veel vragen over de toepassing van verdampingskoeltechnieken, waaronder indirecte adiabatische koeling”, vertelt Noortje Alders, senior technisch specialist bij ISSO. “Er is wel kennis beschikbaar over indirecte adiabatische koeling, maar het toepassen ervan blijft achter. In 2017 en 2018 is in opdracht van RVO onderzocht welke belemmeringen er zijn rond de toepassing van indirect adiabatische koeling in bouwprojecten. Hieruit voortkomend is in 2019 het project voor een publicatie gestart.”

Interessant alternatief

“We hebben in dit rapport de voor- en nadelen in kaart gebracht van deze techniek. Ook hebben we geprobeerd kengetallen te geven, maar het is niet eenvoudig te voorspellen hoe het energieverbruik en de energiebesparing precies zal uitvallen wanneer je deze techniek toepast”, zegt Alders. “Dat is namelijk afhankelijk van zoveel factoren, zoals de luchtvochtigheid in de ruimte, de luchtweerstand in de installatie en natuurlijk de daadwerkelijke koellast. Je kunt dit rapport daarom beschouwen als een startpunt van waaruit de techniek is te beoordelen. Ontwerpende installateurs en adviseurs kunnen de kennis toepassen om indirecte adiabatische koeling te waarderen ten opzichte van andere manieren van koeling. Op het moment dat een bodemwarmtepomp bijvoorbeeld geen optie is, kan dit een interessant alternatief zijn.”

Reductie op energiegebruik en investeringskosten

Het ISSO-rapport indirecte adiabatische koeling is gratis te raadplegen op ISSO Open na het aanmaken van een ISSO-profiel. Het rapport is alleen online beschikbaar.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement