Nieuw Kleintje Infraroodpanelen handige hulpmiddel in moderne woningbouw

Geplaatst op 28 oktober 2022 door Redactie

Het nieuwe ‘ISSO Kleintje Infraroodpanelen, elektrische stralingsverwarming’, zoals de publicatie voluit heet, vult een kennisbehoefte in de installatiesector. Elektrische stralingsverwarming is in opkomst. Soms wordt deze verwarming ingezet als alternatief voor centrale verwarming met watergevoede systemen, zoals radiatoren en vloerverwarming. Dit nieuwe Kleintje biedt de vakman in zo’n geval veel actuele kennis over de toepassing van infraroodpanelen en elektrische stralingsverwarming.

In de moderne woningbouw is all-electric steeds vaker het uitgangspunt. Dat wil zeggen dat de klimaatinstallatie uitsluitend met elektriciteit wordt gevoed. Om die reden kijkt men steeds kritischer naar het klimaatsysteem en overweegt de ontwerper om weinig gebruikte ruimtes niet meer op een centraal verwarmingssysteem aan te sluiten. In dat geval kiest hij of zij voor lokale verwarming en niet zelden zijn dit elektrische infraroodpanelen.

“In de basis een slimme keuze”, zegt Dennis van der Kooij, “maar er zijn wel veel randvoorwaarden die bij de keuze en installatie komen kijken. Kortom, er is behoefte, zo blijkt ook uit onderzoek, aan goede richtlijnen voor toepassing, het benodigde vermogen en hoe dit vermogen over de ruimte(n) te verdelen. Met dit ISSO Kleintje helpen we de markt bij het maken van al dergelijke keuzes en geven we handvatten voor het kiezen van de juiste plek en het installeren van de IR-panelen.”

Aan bod in deze publicatie komen onderwerpen als goed dimensioneren, de optimale regeling, de comfortbeleving van elektrische infraroodverwarming en vooral hoe en wanneer je deze toepast. De wettelijke eisen die gelden voor verwarming met IR-panelen worden ook besproken. Wie elektrische infraroodpanelen als verwarmingssysteem voor ruimten toepast, krijgt wel te maken met speciale randvoorwaarden. Zo is minimaal een goede kierdichting en na-isolatie bij renovatietoepassingen nodig.

Als men aan deze randvoorwaarden voldoet, levert elektrische IR-verwarming veel voordelen op. Dit zijn bijvoorbeeld lage aanschaf- en installatiekosten, weinig ruimtebeslag, nagenoeg geen onderhoud, snelle responstijd en vrijwel geen systeemverliezen. Nadelen zijn er ook, bijvoorbeeld de potentieel hogere energielasten en de toenemende druk op het elektriciteitsnet door een hogere piekbelasting.

Dit ISSO Kleintje behandelt de toepassing van elektrische IR-panelen in woningen, kantoren en vergelijkbare situaties. De kennis is niet bedoeld voor industriële toepassingen. Ook hoge temperatuurstralers, zoals terrasverwarmers, vallen buiten de scope van deze uitgave. Het Kleintje is beschikbaar via https://open.isso.nl.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement