Nieuw klankbord groep Stabu geïnstalleerd

Geplaatst op 21 maart 2017 door Redactie

Met vertegenwoordigers uit de gehele bouw- en installatiesector is in februari 2017 een nieuwe Klankbordgroep geïnstalleerd met als missie een goede bijdrage te leveren aan een toekomstbestendige specificatiesystematiek die het hele bouwproces ondersteunt.

De groep zal themagewijs onderwerpen bespreken die voortkomen uit ‘Bouwbreed’ en dan zowel de systematieken, classificaties, mogelijke koppelingen, enzovoorts. Het is de bedoeling om gezamenlijk wensen, doelen en acties te formuleren. Al naar gelang het onderwerp kan, indien gewenst, externe deskundigen worden gevraagd een vergadering bij te wonen. De groep bestaat uit individuele mensen, waarbij wel is gekeken of zo de belangrijkste partijen in de B&U keten ‘vertegenwoordigd’ zijn:

• Rijksvastgoedbedrijf, Tijn Brands (opdrachtgevers);
• Ingenieursbureau Multical, René van Wijk (bestekschrijvers/adviseurs);
• ABT, Mijnko van de Graaf (bestekschrijvers/adviseurs);
• Kabu, Stefan Katier (bestekschrijvers/adviseurs);
• VDNDP, Wilma Visser (bestekschrijvers/architecten) (voorzitter);
• Van Toorenburg installatieadviseurs, Richard van Toorenburg (installatie / adviseurs);
• FBS / Wedeflex, Roland Sleutjes (fabrikanten);
• Dura Vermeer, Jeffrey Truijens (een van de initiatiefnemers van ILS) (aannemers/opdrachtnemers);
• Radboud Baayen (STABU);
• Jaco Ruijs (STABU);
• Barend van Laar (STABU);
• Marc Verhage (STABU) (secretaris).