NEN publiceert norm voor rook- en warmteafvoerinstallaties

Geplaatst op 16 juni 2022 door Redactie

NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) hebben samengewerkt aan de nieuwe uitgave van NEN 6093 ‘Brandveiligheid van gebouwen - Beoordelingsmethode van rook- en warmteafvoerinstallaties’. NPR 6095-1 ‘Rookbeheersingssystemen - Deel 1: Richtlijnen voor het ontwerpen en installeren van RWA-installaties en rookbeheersingssystemen in parkeergarages’ is hierbij in NEN 6093 geïntegreerd.

De titel van NEN 6093 is aangepast naar ‘Brandveiligheid van gebouwen - Rook- en warmteafvoersystemen - Systeem-, kwaliteits- en ontwerpeisen.

De belangrijkste veranderingen in deze norm zijn:

• De CCV-Interpretatiebesluiten en -Harmonisatieafspraken die betrekking hebben op de vorige editie van deze norm, zijn geïntegreerd.
• Diverse doelstellingen waarvoor een RWA-systeem regulier kan worden ingezet, zijn opgenomen, inclusief bijbehorende ontwerpcriteria.
• Er zijn randvoorwaarden en ontwerpcriteria voor gesprinklerde branden in nevenruimten opgenomen.
• Het toepassingsgebied is verruimd, zoals voor situaties met obstakels in de rookpluim en/of rooklaag en met een plenum in de rooklaag als gevolg van een ‘open’ roosterplafond.
• NPR 6095-1 is geïntegreerd in deze norm en op onderdelen gewijzigd en vormt hiermee het normatief kader. Daarmee komt NPR 6095-1:2012, voor wat betreft RWA-systemen, te vervallen.
• Er is een bepalingsmethode opgenomen voor de warmtestraling vanuit een hete rooklaag.

Download hier de Norm 

Bron: NEN

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement