Nederland is voor het eerst wereldkampioen zonne-energie

Geplaatst op 31 januari 2024 door Redactie

Ons land telt op dit moment 3,5 zonnepanelen per inwoner. Daarmee is ons land voor het eerst wereldkampioen zonne-energie. Australië staat mondiaal nu op de tweede plaats. Afgelopen jaar plaatsten installateurs voor 4,8 gigawattpiek aan zonnestroomvermogen; in totaal beschikt ons land nu over 24,4 gigawattpiek vermogen. Dat blijkt uit het Nationaal Solar Trendrapport 2024, samengesteld door Dutch New Energy Research (DNE Research). Techniek Nederland is mede-opdrachtgever van het rapport.

17% groei van zonnepanelen op woningdaken

Sinds 2019 zijn zowel de particuliere als de zakelijke markt met een factor drie gegroeid. In 2023 nam de groei van zonnestroom op woningdaken met 17% toe ten opzichte van 2022. De vraag groeide explosief in het eerste halfjaar, maar daalde vervolgens de laatste maanden van het jaar fors. DNE Research verwacht dat de krimp zonder aanvullend beleid en innovatie de komende drie jaar zal aanhouden.

Duidelijkheid over salderingsregeling nodig

Ondanks de sombere voorspellingen blijft voorzitter Doekle Terpstra van Techniek Nederland optimistisch over de toekomst van zonne-energie in ons land. Terpstra: "De potentie van zonnestroom is nog enorm, maar consumenten hebben duidelijkheid nodig over de salderingsregeling. Die discussie duurt al veel te lang en brengt onzekerheid met zich mee. Consumenten stellen nu totaal onnodig de aanschaf van zonnepanelen uit. Dat helpt ons niet de klimaatdoelen te behalen." De Eerste Kamer spreekt 6 februari over de salderingsregeling. Terpstra: "Ook na eventuele afbouw van de regeling blijft zonnestroom een interessante investering, zeker nu zonnepanelen veel goedkoper zijn geworden."

Eerste Kamer

De Eerste Kamer spreekt 6 februari over de salderingsregeling. Terpstra verwacht dat na de Tweede Kamer ook de senaat zal instemmen met het voorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling. Terpstra: "Ook na afbouw van de regeling blijft zonnestroom een interessante investering, zeker nu zonnepanelen veel goedkoper zijn geworden."

Advies wordt steeds belangrijker

Terpstra benadrukt dat de rol van zonnestroom-installateurs verandert. "Advies wordt steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan het optimaal inzetten van de opgewekte stroom, batterijopslag en onderhoud van de installatie."

Momentum behouden

De toename van zonnestroom heeft ook een keerzijde. "Als een van de eerste landen heeft ons land te maken met de uitdagingen van de inpassing van zonnestroom in ons energiesysteem. De groei die de Nederlandse zonne-energiesector de afgelopen jaren heeft meegemaakt is niet vanzelfsprekend’, stelt Daan Jansen, hoofdonderzoeker van DNE Research. "Om momentum te behouden zijn slimme innovatieve projecten en bijpassend beleid nodig."

Energiesysteem verduurzamen

"We moeten ons energiesysteem verder verduurzamen, de energiekosten verder verlagen en we moeten onafhankelijker worden van landen waar we niet van afhankelijk willen zijn. Met slimme, innovatieve oplossingen gaan wij er als sector ervoor zorgen dat ons energiesysteem echt schoon en goedkoop wordt’" zegt Wijnand van Hooff, algemeen directeur van Holland Solar.

Energieopslag

Maarten van den Heuvel, voorzitter van Energy Storage NL: "Als we echt werk willen maken van de energietransitie hebben we een snelle opschaling nodig van het aantal opslagprojecten. Om die te realiseren zijn een goede businesscase en een gelijk speelveld noodzakelijk. Als we onze energievraag aan het aanbod willen koppelen zijn vele vormen van energieopslag noodzakelijk. Zonder energieopslag vertraagt de energietransitie aan alle kanten."

Download het Nationaal Solar Trendrapport 2024

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement