Nauwkeurige kalibraties leveren belangrijke bijdrage aan terugdringen energieverlies in Europe

Geplaatst op 21 januari 2022 door Redactie

Transformatoren in het Europese hoogspanningsnet zijn door verouderde eisen ten tijde van de installatie verantwoordelijk voor een enorm energieverlies. Per jaar gaat er in totaal 93 TWh verloren bij de transformatorstations in de 27 landen van de EU, wat overeenkomt met maar liefst 3% van het totale energieverbruik. Met de huidige hoge energieprijzen vertegenwoordigt dat een economische waarde van zo’n 4 tot 5 miljard euro. Een efficiënter ontwerp van de transformatoren zou het energieverlies op termijn met 17% kunnen terugdringen.

VSL, het Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland, is in Europa de enige partij die kalibraties van de meetopstelling en meetapparatuur voor transformatoren in het Europese hoogspanningsnet met de noodzakelijke accuratesse kan uitvoeren. Dat is noodzakelijk, want bij de ontwikkeling en bouw van nieuwe transformatoren moet het energieverlies gemeten worden dat onherroepelijk optreedt bij het omzetten van hoogspanning naar midden- of laagspanning. Sinds 2015 moeten nieuwe transformatoren aan strenge regels voldoen, vanuit de EU Ecodesign Directive (2009/125/EG), de Europese richtlijn voor het ecologisch ontwerp van energiegerelateerde producten.
De kalibraties zorgen er mede voor dat nieuwe hoogspanningstransformatoren efficiënter worden ontworpen.

Cruciale functie in het Europese elektriciteitsnet

De meting van energieverlies van transformatoren is een van de belangrijkste afnametests voor een transformator in het hoogspanningsnet. Voor een accurate meting is nauwkeurige kalibratie van de meetopstelling en meetapparatuur een absolute voorwaarde. Niet eenmalig, maar regelmatig. VSL is in Europa de enige die deze kalibraties zeer accuraat en met lage meetonzekerheid kan uitvoeren.

“Afnemers moeten erop kunnen rekenen dat de transformatoren voldoen aan de Europese richtlijnen en eisen en dat de energie-efficiëntie op voldoende niveau is”, zegt Gert Rietveld, Chief Scientist Electricity bij VSL. “Betrouwbaarheid en efficiëntie van apparatuur met zo’n cruciale functie in het elektriciteitsnet, zijn dan een eerste vereiste. Accurate en herleidbare metingen van de apparatuur en dus de nauwkeurige kalibratie van meetopstellingen zijn daarin van elementair belang. Wij zijn er trots op dat wij als Nationaal Metrologisch Instituut van Nederland een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van de ‘total cost of ownership (TCO)’ van de transformatoren. Dat kostenvoordeel zal zich uiteindelijk ook kunnen vertalen naar een lagere energierekening voor particuliere en zakelijke gebruikers. Bovendien levert het verbeteren van de energie-efficiëntie aanzienlijke milieuwinst op. Daar dragen we ook bijzonder graag aan bij.” Er gaat bij de transformatoren in het Europese hoogspanningsnet enorm veel energie verloren. De jaarlijks te besparen energie (16 TWh) staat gelijk aan een verminderde CO2-uitstoot van 3.7 Mt.