Miljoenennota: energietransitie urgenter dan ooit

Geplaatst op 21 september 2022 door Redactie

Het verduurzamen van woningen en gebouwen in Nederland is volgens ondernemersorganisatie Techniek Nederland belangrijker dan ooit. Voorzitter Doekle Terpstra vindt het een belangrijk signaal dat het kabinet blijft investeren in verduurzaming. De hoge uitgaven om de koopkrachtdaling te dempen zijn logisch en terecht, zegt Terpstra, maar het mag de aandacht niet afleiden van de noodzaak om steeds meer vaart te maken met de energietransitie.

Tekort aan technische vakmensen

Zowel in de Miljoenennota als in de samenleving is volop aandacht voor verduurzaming van woningen en gebouwen. Techniek Nederland waarschuwt dat het tekort aan technische vakmensen met ‘green skills’ een groot risico is voor de energietransitie. Terpstra: ‘We hebben een veel grotere instroom van ambitieuze technici nodig. De branche biedt starters op de arbeidsmarkt én ervaren werknemers enorme kansen. Op de langere termijn is er nergens zóveel werkgelegenheidsperspectief als in de techniek. We zijn daarom blij met het Actieplan Groene en Digitale banen van het kabinet. Ook het stimuleren van bbl-opleidingen voor zij-instromers in de techniek is een goed streven.’

Verhoging minimumloon slecht idee

De voorzitter van Techniek Nederland vindt de verhoging van het minimumloon met 10%, een slecht idee. Terpstra: ‘Er zijn veel ondernemers voor wie zo’n verhoging heel slecht uitpakt. Met name onze elektronica-retailers zijn nog aan het herstellen van de coronacrisis. Voor hen kan deze verhoging van het minimumloon de genadeklap betekenen.’ Techniek Nederland is teleurgesteld over het uitblijven van compenserende maatregelen, die het kabinet in het vooruitzicht stelde.

Hogere vennootschapsbelasting zet bedrijven onder druk

In het algemeen is Techniek Nederland niet te spreken over de lastenverzwaring voor werkgevers, in de vorm van hogere premies en een verhoging van de vennootschapsbelasting. In een tijd waarin alle kosten sterk toenemen, zetten hogere belastingtarieven de winstgevendheid van bedrijven nog verder onder druk.

Ook ondernemers krijgen een hoge energierekening

De torenhoge energierekeningen vallen niet alleen bij huishoudens op de mat. Ook veel ondernemers dreigen in financiële problemen te komen door de stijgende prijzen van gas, elektriciteit en brandstof. Volgens Terpstra betalen veel bedrijven nu onevenredig veel voor hun energie. Hij vindt het dan ook belangrijk dat het kabinet extra geld uittrekt voor financiering en ondersteuning van de verduurzaming en bedrijven tegemoetkomt in de energiekosten.

Publieke investeringen op peil houden

De Nederlandse infrastructuur is dringend aan modernisering toe. Techniek Nederland dringt er daarom bij het kabinet op aan om de opdrachtenstroom vanuit de overheid op peil te houden.


Reacties

Ted

30 september 2022 om 11.50 uur

Tekort aan mensen? Het stimuleren van zij-instromers van boven de 60 jaar ook ? Die blijven namelijk gegarandeerd nog 7 jaar in dienst. Er heerst buiten de andere discriminaties ook nogal wat leeftijdsdiscriminatie. Het verhogen van het minimumloon? Is een zeer goed idee, het loopt namelijk als sinds de jaren '80 sterk achter. Nederland is een arm land, de mensen zijn arm. Het feit dat werkende mensen in aanmerking komen voor de voedselbank is schrijnend en beschamend. Koopkracht krijg je door een fatsoenlijk inkomen zonder toeslagen. De werkgeversorganisaties moeten zich diep schamen dat ze nog met tegenargumenten durven komen. verhoging van de vennootschapsbelasting? Dat werd eens tijd, gelijk stellen met de loonbelasting. Iedere rechtspersoon, dus ook alle holding, BV, NV, VOF, en noem alle schijnconstructies maar op, dezelfde belastingschalen als loonbelasting maakt de boel een stuk eerlijker, nog te zwijgen van de wegmoffel Boxen bij de aangiften en ontduiking naar vage eilanden. . . Bedrijven tegemoetkomen? We hebben het dan toch alleen over het kleinbedrijf, de bakker en dergelijke mag ik hopen? De publieke investeringen op peil houden. Mee eens, in de VS is ieder viaduct en brug met angst en beven te nemen, hier nog niet tenzij de VVD blijft. Artikel geplaatst door redactie? Lees het boekje de 7 vinkjes van Joris Luyendijk of leef eens 30 jaar van het minimum loon dat biedt een heel ander uitgangspunt. Zelf altijd een inkomen ruim boven minimum loon maar met een reëel inlevingsvermogen. Gegroet, Ted van Reij

Reageren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement