Met Slimbouwen® bouwagenda doelstellingen t.a.v. circulariteit en productiviteit in één klap gereali

Geplaatst op 22 december 2016 door Redactie

Vrijdag 16 december jl. zijn geïnteresseerden in grote getalen komen luisteren naar de afscheidsrede van inmiddels Emeritus Hoogleraar Jos Lichtenberg, met als titel: De diffusie van Slimbouwen. Er was een dermate grote opkomst dat de Blauwe Zaal niet voldoende plaats bood en er uitgeweken moest worden naar een tweede zaal in het Auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven. Dit getuigt van de grote impact die Lichtenberg gedurende zijn carrière heeft gehad op de bouwsector.

De diffusie van Slimbouwen

Tijdens de Afscheidsrede is Lichtenberg uitgebreid ingegaan op de stappen die de afgelopen jaren zijn gezet en de wijze waarop de diffusie van Slimbouwen plaats heeft gevonden. Daarbij is Lichtenberg enerzijds ingegaan op de ontwikkelingen in het onderwijs, de meer dan 250 studenten, de promovendi en PDEng’s die hij heeft begeleid rondom onder andere het onderwerp Slimbouwen. In 2004 introduceerde Lichtenberg tijdens zijn Intreerede aan de TU/e het begrip Slimbouwen. Hij zag deze visie destijds niet als een bouwmethodiek, maar als middel om innovatie in de bouwsector aan te jagen. Sinds de industriële revolutie is het aantal partijen dat betrokken is bij de realisatie van de gebouwde omgeving enorm toegenomen. De innovaties in de bouwsector zijn voornamelijk optelinnovaties. Voortbouwend op het bestaande. Er is daarbij nooit afgevraagd of de huidige werkwijze nog wel voldoet. Het Slimbouwen reset het bouwproces als het ware, waarna het op een logische wijze weer wordt opgebouwd. De leidingen krijgen een aparte plek in het proces, waardoor de verschillende gebouwcomponenten (casco, omhulling, installaties en afbouw) worden gescheiden. Het mooie is dat deze tevens elk een eigen karakteristieke levensduur kennen. Het gevolg: een perfecte basis voor een circulair gebouw, kortere bouwtijden, hoge mate van flexibiliteit, geen verspilling van materialen en hoge duurzaamheid.

Bouwagenda doelstellingen

Inmiddels zijn er tientallen projecten volgens de visie van Slimbouwen gerealiseerd, met als kroonstuk de ontwikkeling van de Venco Campus, die aan toont dat bouwen daadwerkelijk 30% goedkoper kan, zonder in te hoeven leveren op kwaliteit en duurzaamheid. Nu is het tijd voor een volgende stap, waarbij Slimbouwen de benodigde kanteling in de bouwsector kan faciliteren. Een belangrijke factor hierbij is de verschuiving van de focus op de maakpartijen in de bouwsector naar opdrachtgevers. Zij beschikken over de kracht om door middel van toepassing van visies als Slimbouwen de markt klaar te stomen voor de grote uitdagingen die op ons af komen met betrekking tot duurzaamheidsvraagstukken, vergrijzing, dreigende materiaalschaartse etc. Slimbouwen leek daarbij altijd vooruit te lopen op vragen die nog niet werden gesteld, maar die nu wel heel actueel zijn. Zo merkte Lichtenberg in zijn rede op dat de net aangekondigde bouwagenda met o.a. doelstellingen t.a.v. circulariteit en productiviteit in een klap is gerealiseerd, gewoon door massaal Slimbouwen te omarmen.

Geen echt afscheid

Gelukkig is het afscheid geen definitief afscheid. Jos Lichtenberg heeft dan wel de pensioengerechtigde leeftijd van 65 jaar bereikt, hij bruist nog van de energie. Hij is dan ook zeker niet van plan om te stoppen met zijn activiteiten in de sector. Zo is hij onder meer een samenwerking gestart met Monique Donker-Blacha, onder de namen Off Road Innovations en Slimgebouwd. Vanuit deze twee samenwerkingsinitiatieven blijft Jos enerzijds actief met ondersteunen van bedrijven bij allerlei innovatietrajecten. Vanuit het samenwerkingsinitiatief Slimgebouwd wordt de Slimbouwen-visie verder in de markt verspreid. De focus daarbij ligt voornamelijk op opdrachtgevers.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement