Met KEMPER KHS- Garanderen van duurzame drinkwaterhygiëne

Geplaatst op 24 mei 2023 door Redactie

Net als andere levensmiddelen is drinkwater beperkt houdbaar. Als het te lang 'stilstaat' in de toevoerleidingen (= stagnatie) kan het bederven. Bij stagnatie neemt het drinkwater stoffen op uit de installatiematerialen en neemt de temperatuur van de omgeving aan. Beide kunnen leiden tot een verandering van de kwaliteit van het drinkwater die gevaarlijk is voor de gezondheid. Bij koud water is een temperatuurstijging tot meer dan 25 °C een punt van zorg, omdat micro-organismen zoals legionella zich bij lauwe temperaturen explosief vermeerderen! De algehele aanbeveling is daarom om koud drinkwater in het veilige temperatuurbereik van < 25 °C te houden, of zelfs beter < 20 °C. Het doel is dan ook stagnatie te vermijden en temperatuurstijgingen in het koude water te voorkomen.

Het KEMPER KHS hygiënesysteem zorgt, naast het actief handhaven van de temperatuur, ook voor de door de norm NEN1006 vereiste waterverversing. Elk gebouw wordt in zijn geheel en individueel bekeken. Met precies op de toepassing afgestemde productoplossingen zorgt het systeem ervoor dat de drinkwaterhygiëne optimaal wordt gewaarborgd en gehandhaafd.

Met de juiste keuze van het type installatie wordt de basis gelegd voor een duurzame en efficiënte waarborging van de drinkwaterhygiëne. KEMPER vertrouwt op de toepassing van KHS Venturi stromingsverdelers in een als ringleidingsysteem uitgevoerd leidingsysteem. De stromingsverdelers maken het mogelijk zonder extra handmatig uitgevoerde spoelmaatregelen dagelijks tot 100 waterverversingen in potentiële aanwezige stagnatiegebieden uit te voeren. Door normaal dagelijks gebruik van de tappunten wordt het drinkwater in alle stroomopwaarts gelegen natte cellen ververst. Daarnaast zorgen stromingsverdelers niet alleen voor het voorkomen van stagnatie: de regelmatige doorstroming van vers drinkwater leidt tot verhoudingsgewijs lagere temperaturen tot 5K in de natte cel. Hierdoor kan de temperatuur veel efficiënter op < 25 °C worden gehouden.

In combinatie met andere KHS-systeemcomponenten zoals de KHS Hygiene Flush Box of KHS CoolFlow kunnen waterverversing en temperatuurbehoud geautomatiseerd worden. Ook in periodes dat de drinkwaterinstallatie in zijn geheel niet gebruikt wordt - duurzaam, economisch en grondstof besparend.