UNETO-VNI: 'Met dit Klimaatakkoord kan de verbouwing van Nederland beginnen'

Geplaatst op 10 juli 2018 door Redactie

Duurzame technologie gaat een sleutelrol spelen bij het op grote schaal energiezuinig maken van woningen en gebouwen. Die conclusie trekt UNETO-VNI uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord. De installatiekoepel is enthousiast over de plannen die Ed Nijpels vandaag heeft gepresenteerd. De subsidie voor gebouw-gebonden financiering en een verschuiving in de energiebelasting zullen verduurzaming aantrekkelijker maken. De norm voor de maximale warmtevraag van woningen geeft vaart aan de toepassing van hybride warmtepompen en zonneboilers. Dat geldt ook voor de afspraak om 100.000 corporatiewoningen nog vóor 2021 aardgasloos te maken. UNETO-VNI heeft regelmatig gepleit voor dergelijke maatregelen.

Ambitie

Voorzitter Doekle Terpstra van UNETO-VNI: "De grote verbouwing van Nederland gaat écht beginnen. Nog voor 2021 gaan we 100.000 corporatiewoningen verduurzamen met behulp van warmtenetten en collectieve of individuele (hybride) warmtepompen. Vanaf 2021 moeten jaarlijks 50.000 huizen aangepakt worden. Al ruim voor 2030 verduurzamen we ieder jaar 200.000 woningen. Daarmee reduceren we onze CO2-uitstoot enorm. Een CO2-neutrale gebouwde omgeving in 2050 is geen utopie, het kan echt. Op deze manier zetten we grote stappen om het voor elkaar te krijgen."

Technici

Op basis van de huidige voorstellen zal het Klimaatakkoord leiden tot een gefaseerde energietransitie. Terpstra: "Wij zijn blij met de afspraak dat gemeenten in 2021 duidelijk maken of en wanneer een wijk van het gas af gaat en wat de alternatieve bron voor verwarming wordt. Dat is belangrijk voor bewoners, maar óók voor de regionale installateurs die voorbereidingen moeten treffen om klanten voor te lichten of medewerkers bij te scholen. Met dit tempo verwacht ik dat we voldoende capaciteit hebben om de klus te klaren. De komende jaren zetten we bovendien alles op alles om meer technici op te leiden voor de energietransitie."

Aardgasloos betekent niet automatisch gasloos

Het Klimaatakkoord schrijft het huidige aardgasnetwerk nog niet af. Daarmee blijft de mogelijkheid open in de toekomst gebruik te maken van duurzaam gas. Het huidige gasnetwerk is daarvoor uitermate geschikt. In het akkoord is op aandringen van UNETO-VNI opgenomen dat er demonstratieprojecten komen voor duurzaam gas en waterstof. De installateurskoepel verwacht dat dit een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie.

Financieel aantrekkelijk

UNETO-VNI vindt het van groot belang dat het Klimaatakkoord het verduurzamen van de woning aantrekkelijk maakt. De belasting op gas zal stapsgewijs omhoog gaan vanaf 2020 terwijl de elektriciteitsbelasting omlaag gaat. Dat bevordert de toepassing van duurzame energie met bijvoorbeeld warmtepompen en zonnepanelen. Daarnaast zijn in het akkoord afspraken opgenomen over de invoering van een financiering die gekoppeld is aan het huis en niet aan de eigenaar. De kosten van de lening mogen niet hoger worden dan wat de verlaging van de energierekening oplevert. Terpstra: "Zo maken we de energietransitie ook haalbaar voor Nederlanders met een krappere portemonnee."

Duurzame warmtetechnieken

Woningen zullen worden verwarmd door warmtenetten en collectieve of individuele (hybride) warmtepompen. Dat betekent dat de aardgasgestookte cv-ketel op termijn verdwijnt als enige vorm van warmtevoorziening. Terpstra: "De combinatie van duurzame techniek en een cv-ketel kan de CO2-uitstoot met de helft reduceren. UNETO-VNI heeft zich hiervoor hard gemaakt. In 2021 evalueren we of de beoogde kostenreductie wordt gerealiseerd en de systemen compacter en dus eenvoudiger inpasbaar zijn."

Norm voor woningen

Om de toepassing van onder meer de hybride warmtepomp te stimuleren, komt er een norm voor de maximale warmtevraag voor woningen. De norm wordt geïntroduceerd bij aankoop van de woning en bij een vergunningsaanvraag voor een verbouwing. Tegelijkertijd hebben de installatiebranche en de bouwsector hun commitment uitgesproken om de kostprijs van duurzame verwarmingssystemen te verlagen en de rendementen te verbeteren. Met name warmtepompen en zonneboilers zullen daardoor nog aantrekkelijker worden. De norm is niet verplicht en wordt in 2025 geëvalueerd. Als de regeling niet voldoende oplevert, komt er mogelijk in 2030 een verplichting.

Innovatie

Innovatie speelt een cruciale rol in het Klimaatakkoord. De installatiebranche blijft ook de komende jaren veel aandacht besteden aan stillere en meer compacte warmtepompen, mogelijkheden voor compacte warmte-opslag, industrialisering van renovaties en specialistische technieken als aquathermie en geothermie. Terpstra: "Het Klimaatakkoord is tot op zekere hoogte een momentopname. De techniek staat niet stil en zal steeds betere oplossingen aandragen. Onze branche blijft daar een voortrekkersrol in vervullen."

Naar de Tweede Kamer

Minister Wiebes laat het Klimaatakkoord op hoofdlijnen nu doorrekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Na de zomer gaan de plannen met commentaar van het kabinet naar de Tweede Kamer, die het vervolgens met aanvullende opdrachten terugstuurt naar de onderhandelaars. Bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties moeten de maatregelen dan nog dit jaar uitwerken en ondertekenen.

Bron: UNETO-VNI


Reacties

Anoniem

20 juli 2018 om 16.13 uur

Dit akkoord heeft nu al gevolgen voor nieuwbouwplannen. In Nieuw Buinen heeft de gemeente bepaalt dat een nieuwbouwplan gasloos moet worden gebouwd, wat er op neer komt dat de woningen tussen € 10.000 en € 15.000 duurder worden (op een koopprijs van € 150.000. Het resultaat is dat de meeste gegadigden afhaken (geen financiering voor het hogere bedrag) en de woningen worden niet meer gebouwd.

P. Jonker mbe

20 juli 2018 om 10.38 uur

Ed Nijpels, Doekle Terpstra laten zien met wat ze uitkramen dat ze er geen bal van begrijpen. Alleen al de woorden die ze gebruiken en de (gedwongen) visie op de toekomst geeft aan dat ze onzeker zijn. Het lukt wel zonder energie verbruik te wonen, maar dan moet de isolatielaag van een.huis minimaal 150mm zijn. Hoe doen ze dat bij de vele woningen die in steens metselwerk of met een spouw van 50 mm gebouwd zijn. Allemaal apekol van deze heren en c.s.

Annoniem

20 juli 2018 om 08.23 uur

Een mooi economisch verhaal, voor Den Haag een legale manier om de verhoging van energiebelasting op aardgas te legaliseren. Wanneer wij op deze manier verder gaan zal er meer aardgas op termijn nodig zijn voor het opwekken van elektriciteit. Immer, kerncentrales sluiten of worden niet vervangen en kolencentrales worden stop gezet, terwijl er meer elektriciteit nodig is. Onze infrastructuur is niet op de toekomstige elektra behoefte voorbereidt. Zoals al eerder genoemd, "mensen laat je a.u.b. niet gek maken".

B.Kruis

19 juli 2018 om 22.40 uur

Een heel mooi geschreven stuk over het klimaatakkoord. Het rare is dat er over innovatie wordt gesproken. Warmte pomp enz . Maar de grootste besparing kan gehaald worden op gebruik van douchewater en het opwarmen ervan. Tot 90 % ! Dit met de Upfall Shower. Douchen met 30 liter water per minuut en een daadwerkelijk gebruik van nog geen 2 liter per minuut. Dit is pas echt innovatie! Zie : Upfallshower.com Met EPC normering.

Harry de Ruiter

19 juli 2018 om 21.05 uur

Als technicus zou je je bijna schamen voor hetgeen Uneto-VNI uitkraamt bij monde van de voorzitter Doekle Terpstra. Ik heb niet de indruk dat hij enige technische kennis van zaken heeft. Mijn dringend advies: ga eerst eens bij de technici te rade omtrent mogelijkheden en onmogelijkheden. En geef vervolgens de milieumaffia en politici eens een flinke draai om de oren. Voor de duidelijkheid: ik vind het milieu/klimaat zeer zeker belangrijk maar wel binnen de reële mogelijkheden.

Peter Beekmans

19 juli 2018 om 10.40 uur

Wij als Uneto VNI Installateur vinden dat consumenten onnodig veel druk word opgelegd om van het gas af te komen, en onvolledig worden geïnformeerd. De tegenwoordige CV ketels en overige gastoestellen kunnen op alle gassen branden (mits goed afgesteld) of dat dat nou Algerijns, Russisch, gas is of methaan, propaan, butaan, LPG, LNG, en op termijn waterstof is maakt niet uit. We zien in alle steden dat gasleiding netwerken GEEL) worden vernieuwd, en dat doen we niet voor de komende 10 jaar maar voor de komende 100 jaar. Dus mensen, laat je niet gek maken is ons advies.

Reageren

Vul uw gegevens in en uw naam en reactie zullen worden getoond.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement