Meerdere subsidies energie-innovatie open op 2 juli

Geplaatst op 11 juni 2018 door Redactie

Op 2 juli 2018 openen er meerdere subsidieregelingen voor energie- en klimaatinnovaties binnen de Topsector Energie.

Deze regelingen maken Nederland schoner en economisch sterker. Ook gaat het over energiebesparing en slimme inpassing.
De regelingen die openen zijn de pilots chemische recycling van kunststoffen (onderdeel BBEGR tender) en tenders voor MVI Energie, Geo-energie, Systeemintegratie op de Noordzee, Waterstof en CCUS (tweede openstelling). Ook opent op 2 juli de DEI-tender voor de tweede keer dit jaar.

De tender Geo-energie bijvoorbeeld is een nieuwe regeling om de diepe ondergrond te gebruiken voor geothermie en hernieuwbare energieopslag. Deze richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe concepten, componenten en producten. Dit moet kostenefficiënt, veilig en robuust gebeuren en bijdragen aan de energiedoelstellingen in 2030.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de regelingen uit in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (chemische recycling).

Kijk op de website van RVO voor meer info.