Meer structuur voor gebouwbeheerders bij formuleren ontwerpeisen gebouwbeheersysteem

Geplaatst op 04 oktober 2018 door Redactie

Een effectief gebouwbeheersysteem (GBS) zorgt voor een integrale besturing en bediening van alle technische installaties, zoals de centrale verwarming, de luchtverversing en luchtbehandeling, maar bijvoorbeeld ook de zonwering en de verlichting. Wanneer het ontwerp van een GBS niet bij aanvang al is opgezet voor al deze functies brengt dat later onnodige kosten met zich mee. Met ISSO-publicatie 115 helpen we de gebouwbeheerder met het in kaart brengen van de ontwerpeisen voor een gebouwbeheersysteem.
Deze ISSO-publicatie is geen overbodige luxe. Tot op heden waren er nog geen ontwerpspecificaties bekend die vanuit het perspectief van de gebouwbeheerder of -eigenaar naar een gebouwbeheersysteem kijken.

Richtlijn

Projectcoördinator Arjan Schrauwen van ISSO werkte als projectcoördinator mee aan de totstandkoming van de ISSO-publicatie. “Het is voor gebouwbeheerders soms lastig om te verwoorden wat zij met het systeem willen”, aldus Schrauwen. “Met de ISSO-publicatie 115 geven we de beheerders een richtlijn in handen om de ontwerpeisen voor een gebouwbeheersysteem op transparante wijze te formuleren. Hierdoor is het voor ontwerpers, adviseurs en installateurs ook direct duidelijk wat er van hen wordt verwacht.”

Inhoud

De ISSO-publicatie 115 beschrijft het doel van een gebouwbeheersysteem, het facilitaire proces, welke vier soorten gebruikers (persona’s) een gebouwbeheersysteem in de meeste situaties heeft en een eisenpakket voor gebouwautomatisering en -beheer. Daarnaast komen in de publicatie ook een quickscan voor de bepaling van het algemene uitrustingsniveau en de specifieke uitwerking op uitrustingsniveau aan bod. De ISSO-publicatie bevat verder een begrippenlijst en een lijst met relevante afkortingen zodat iedereen dezelfde ‘taal’ spreekt.

Waaraan moet een GBS voldoen?

Schrauwen ziet de ISSO-publicatie 115 vooral als een ‘voorzet’ voor gebouwbeheerders zodra zij aan het ontwerp van gebouwbeheersystemen willen werken. “De publicatie bevat bijvoorbeeld tabellen waarin beheerders kunnen aangeven hoeveel nadruk er ligt op de verschillende onderdelen van het gebouwbeheersysteem. Moet een specifiek onderdeel tot in de puntjes worden uitgewerkt, of is voldoende als het alleen in de basis is afgewerkt? Uiteraard kunnen gebouwbeheerders zelf hun eigen invulling geven aan deze tabellen en werkwijze.”

Periodieke update

Schrauwen: “De ISSO-publicatie 115 werkt met de standaarden en de technieken die er nu zijn, maar standaarden kunnen veranderen en technieken verouderen op den duur. Daarom brengen we periodiek een digitale update uit van deze én andere ISSO-publicaties. We werken de publicatie dan bij naar de realiteit van nu. Hiermee voorkomen we dat de publicatie door de actualiteit wordt achterhaald.”

ISSO-publicatie 115 is beschikbaar via kennisbank.isso.nl .

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement