Luchthuishouding wordt vaak onderschat

Geplaatst op 06 november 2015 door Redactie

Het creëren van een comfortabele omgeving om in te werken of te vergaderen heeft vooral te maken met een goede luchthuishouding. Niet te warm, niet te koud en al helemaal geen tocht. Een comfortabele omgeving draagt bij, zo staat inmiddels wel vast, aan betere prestaties. Een groot kantoorpand (ca 6000m2 BVO), met twee vleugels en drie verdiepingen in Eindhoven was toe aan een nieuwe klimaatinstallatie. Het huidige systeem voldeed niet meer: er waren vele klachten over tocht en de temperatuur (vaak te koud).

Voortraject

Willems Klimaat- en Koudetechniek voerde een klimaatonderzoek uit waarbij ook gebruik werd gemaakt van thermografie. Daaruit bleek duidelijk dat het systeem aan vervanging toe was. Maar ja, wat moet er dan in en wel op zo’n manier dat de gebruikers en opdrachtgever er tot in lengte van jaren weer mee vooruit kunnen? Michel Blanken, commercieel technisch manager van Willems Klimaat- en Koudetechniek: “We hebben in het voortraject tot in detail doorgerekend wat het meest optimale resultaat zou opleveren. Dit gebeurde al voor de opdracht verstrekt was. In het gedetailleerde plan is het gebouw volledig in kaart gebracht en is er gekeken naar de beste technische oplossing. Daarbij ging het om vragen als hoeveel luchttoevoer heb je nodig per kantoorzone of per ruimte en hoe breng je de lucht optimaal naar binnen. Samen met BLT Luchttechniek kwam er een ontwerp op tafel. Het totaalplaatje is vervolgens getoetst door een onafhankelijk adviesbureau. Voor ons en de opdrachtgever van groot belang aangezien je dan een onafhankelijk advies in handen hebt. Het project werd aanbesteed aan diverse aanbieders, er werd door ons op ingeschreven en na vergelijk door de opdrachtgever door ons in opdracht genomen. Een behoorlijke klus maar wel een heel mooi project.”

Afhankelijk van de ruimte werd gekozen voor luchtverdeelpanelen (kleinere kantoorruimtes of conferencerooms) of voor de airsocks (voor de kantoortuinen). De airsocks (textiele luchtverdeelslangen) zijn optisch gekoppeld maar wel in compartimenten verdeeld. “Het lijkt één geheel maar dat is het niet. Er kan zelfs per zone geregeld worden. En dat maakt het mogelijk om een en ander snel aan te passen als het gebruik van de ruimtes veranderd.”

Geslaagd

Met het aanbrengen van een nieuwe installatie gaat onvermijdelijk hinder gepaard. Michel Blanken: “Uiteraard is het bedoeling om deze zoveel mogelijk te beperken. Voor dit project als bijkomende factor dat een en ander tijdens werktijden en volledige kantoorbezetting moest gebeuren. Gelet op de reacties durf ik te stellen dat we daarin goed zijn geslaagd.” Belangrijker is natuurlijk dat, sinds het upgraden van de installatie, de gebruikers en de opdrachtgever tevreden zijn. Er is een belangrijke verbetering aangebracht in het pand en dat is merkbaar. Een ander nog niet genoemd aspect van de nieuwe installatie: het energieverbruik. “Niet alleen is de luchthuishouding beter geregeld waardoor het comfort aanzienlijk is verhoogd, ook de energiekosten zijn door de nieuwe warmte-terugwin installatie behoorlijk gedaald. Het gaat om een investering die zich op meerdere fronten terugverdiend.”

Michel Blanken benadrukt nog eens het belang van een goed voortraject. “Ik denk wij ons onderscheiden omdat wij daar een stap extra zetten. Wij komen met een voorontwerp en gaan met adviseur en leverancier/fabrikant in discussie om tot het beste eindresultaat te komen. Met andere woorden, diep de materie in ook al weet je nog niet of je de opdracht krijgt. Verder gaat het wat mij betreft om het bouwen aan een langdurige relatie. Oplossingen gericht op de korte termijn, daar zijn wij niet van. Vertrouwen winnen en dat ook waarmaken.”

Samen optrekken

Voor Willems Klimaat- en Koudetechniek was dit het eerste integrale project waarin samen werd opgetrokken met BLT Luchttechniek. Michel Blanken: “Kijk, uiteraard wil je kwalitatief hoogstaande en innovatieve producten en moet het prijstechnische goed zitten, maar daar ben je er niet mee. Niet denken in producten, maar in oplossingen en systemen. Zo werken wij en zo doen ze het ook bij BLT. Elkaar aanvullen maar ook opbouwend kritisch naar elkaar kunnen zijn. En als het zo werkt, dan kom je ergens.” Jeroen van Gils knikt instemmend: “We zitten wat dat betreft duidelijk op dezelfde lijn en het is daarom ook niet vreemd dat wij ook bij een ander project samen de zaak hebben opgepakt.”