Luchtbehandelingsunits Nieuwbouw Hoog Catharijne voldoen aan hoogste eisen

Geplaatst op 27 juli 2017 door Redactie

De vernieuwing en herontwikkeling van het winkelcentrum Hoog Catharijne nadert zijn voltooiing. De stad Utrecht is er in geslaagd een modern stadshart te creëren waarbij het winkelcentrum volledig geïntegreerd wordt met de binnenstad. Dat is terug te zien in de transparante ontwerpen, waarin glas, hoge plafonds, en zicht naar buiten zorgen voor een ruimtelijk effect.

Het project Nieuwbouw Hoog Catharijne (NHC) wordt gerealiseerd door BAM. Hidde Vissia is als engineer bij BAM Bouw en Techniek b.v., sinds viereneenhalf jaar betrokken bij NHC. Dit omvat het, gedeeltelijk boven de 5-laags ondergrondse parkeergarage gelegen, Entreegebouw (winkels en woningen) en de Catharijneknoop (commerciële en openbare ruimtes).

“Het meest interessant aan dit project, is het complete traject van A tot Z mee te maken”, vertelt Vissia. “Met meer dan 26 miljoen bezoekers per jaar is Hoog Catharijne een van de grootste winkelcentra van Nederland. Het gedeelte waar het nieuw gebouwde Entreegebouw en de Catharijneknoop zijn gerealiseerd beslaat zo’n 35.000 m2. Het geeft enigszins aan hoe indrukwekkend groot dit hele project is.”

“Samen met Systemair hebben we praktische oplossingen bedacht.”

De Catharijneknoop zelf bestaat uit de Stadskamer, het Poortgebouw en het Bruggebouw. De Stadskamer is een modern licht gebouw dat over het water van de Catharijnesingel is gebouwd en de belangrijkste openbare ruimte in Hoog Catharijne. Om bezoekers en passanten het water onder hen te laten ervaren is er 250 m2 glas in de vloer verwerkt. Het Poortgebouw bestaat uit een nieuw hotel met een oppervlakte van 11.000 m2 en daaronder diverse retail. Het Bruggebouw is de overgang over de weg langs de singel en verbindt het oude Hoog Catharijne met het nieuwe. Het Entreegebouw is de nieuwe entree van Hoog Catharijne aan het Vredenburg. Hier boven zijn 60 appartementen gerealiseerd. Deze zijn inmiddels opgeleverd.

Op 5 april ging het 1e nieuwe deel van Hoog Catharijne open. Het komende jaar zullen verschillende nieuwe delen van Hoog Catharijne geopend worden, met steeds nieuwe winkels en restaurants, de opening van horecaconcepten in de Stadskamer en in het Paviljoen en de opening van de nieuwe entree aan het Stationsplein.

Uitdaging

Vissia vertelt verder: “De gebouwen zijn casco opgeleverd inclusief de luchtbehandeling. Van te voren was niet bekend wat voor huurders er in zouden komen. Gebruik ten behoeve van retail of horeca is echter wezenlijk verschillend. Met het ontwerp zijn we daarom uitgegaan van de hoogste eisen. Voor retail is een relatief lage hoeveelheid lucht nodig.

Voor horeca is dit wel drie keer zo veel. Daarom is ervoor gekozen om de toevoerunit van de luchtbehandeling groter uit te voeren dan de retour. Bij toepassing ten behoeve van horeca kan er zodoende extra lucht afgezogen worden middels separate afzuigventilatoren. Er wordt dus geen gebruik gemaakt van warmteterugwinning en de lucht wordt met lage temperaturen ingeblazen. Dat betekent voor de retail-huurder dat de lucht nog nabehandeld moet worden. Nu de gebouwen casco zijn opgeleverd is het onze grootste uitdaging om de vele aanpassingen die de nieuwe retail huurders vragen, binnen een korte tijdspanne te realiseren.”

Systemair heeft in totaal 23 HHFlex luchtbehandelingsunits met frequentieregelaars geleverd, 9 voor het Entreegebouw en 10 units voor het Poortgebouw, waarvan 10 voor retail. De recirculatie-units zijn bestemd voor de koeling en verwarming van de passages, warmteterugwinning is hier niet nodig. De toevoerunits voor het winkelcentrum bevinden zich op laag 2. De afzuigunits van het Entreegebouw staan in de kelder op laag -1/-2 en ventileren hun lucht in de parkeergarage. Een deel van de units voor de retail zijn voorzien van twincoil batterij. Omdat de luchtbehandelingsunits ver uit elkaar staan, was dit de enige mogelijkheid. Daar waar mogelijk zijn zij voorzien van een HR kruisstroomwisselaar. Ook in de binnentuin van de appartementen staan enkele luchtbehandelingsunits, welke de passages en Styleroom klimatiseren.

“Vanwege de lange looptijd van het project werden we halverwege geconfronteerd met Ecodesign.”

“Vanwege de lange looptijd van het project werden we halverwege geconfronteerd met Ecodesign, de nieuwe regelgeving waarbij alle ventilatie en luchtbehandeling aan energiezuinige eisen moet voldoen. Omdat we vanaf dag één gedetailleerd geëngineerd hebben in BIM was dit een uitdaging. Nieuwe luchtbehandelingsunits zouden niet alleen duurder zijn maar, belangrijker nog, helemaal niet passen. Gelukkig hebben we samen met Systemair hier praktische oplossingen voor bedacht. Zo zijn de units die op het dak staan aangepast naar Ecodesign. Deze voldoen nu al aan de eisen die pas in 2018 van kracht worden.

NHC was voor ons een van de eerste projecten waarbij we volledig in Revit hebben gewerkt. Niet alleen hebben we alle tekeningen in BIM gemaakt maar ook alle informatie voor de verschillende disciplines en de verschillende bouwfasen werd via Revit uitgewisseld. Op die manier werden ook onderaannemers op de hoogte gehouden, de logistiek geregeld, en benodigde materialen besteld. Door op deze manier te werken hebben we veel problemen voorkomen en voor de toekomst hebben we er veel van opgestoken.”

NHC wordt gerealiseerd door BAM in een bouwteam met Klépierre, the european specialist of shopping centers. Hidde Vissia sluit zijn verhaal af door te onderstrepen dat de samenwerking binnen het bouwteam prettig is verlopen. “BAM en Klépierre zijn als bouwteam begonnen en waren ook op dezelfde locatie gevestigd. Daardoor waren de communicatielijnen kort en hebben we ook echt als bouwteam kunnen werken. Op dezelfde betrouwbare manier als waarmee we met Systemair hebben kunnen samenwerken.”