Limburgse ketenpartners onderschrijven Marktvisie

Geplaatst op 22 februari 2016 door Redactie

Limburgse bouwpartners verenigd in het Platform Ketensamenwerking Zuid hanteren voortaan de Marktvisie als leidraad voor hun samenwerking. Dat besloten de partners van het Platform –bouwers, installateurs, woningbouwcorporaties en provinciale overheid- tijdens hun startconferentie in Roermond op 17 februari. Limburg is de eerste provincie in ons land die de Marktvisie ondertekent.

Tijdens de startconferentie overhandigden Bouwend Nederland, UNETO-VNI en VNO-NCW (LWV) de ondertekende Marktvisie aan gedeputeerde Daan Prevoo van de provincie Limburg en wethouders Gerdo van Grootheest van Maastricht en Ruud Guyt van Sittard-Geleen. Prevoo prees het initiatief van het Platform Ketensamenwerking Zuid. ‘Als alle bouwpartners in Limburg zich gaan inzetten voor betere samenwerking in de keten en modernisering van de sector, dan pakken wij als overheidsopdrachtgever ook de handschoen op. Het implementeren van deze Marktvisie is een gedeelde verantwoordelijkheid.’

De Marktvisie heeft als doel om als sector vanuit een gedeeld perspectief te werken aan innovatieve en duurzame oplossingen bij het realiseren van gebouwen en infrastructurele projecten. Deze visie sluit volgens voorzitter Claudia Reiner van het Platform Ketensamenwerking Zuid naadloos aan bij de doelstellingen van Limburgse opdrachtgevers en opdrachtnemers.

Het Platform werkt al sinds 2013 aan het versterken van wederzijds vertrouwen en bevordering van innovatie en betere samenwerking in de keten. Volgens voorzitter Reiner is er veel te winnen door oog te hebben voor elkaars belangen en kwaliteit, professionaliteit en vakmanschap te belonen. ‘Er zijn al veel mooie projecten waarin partijen nieuwe inzichten toepassen in de praktijk en met en van elkaar leren, maar het kan altijd nog beter. We gaan voor een moderne sector die oplossingen biedt waar de maatschappij behoefte aan heeft.’

De bouwsector bevindt zich volgens Reiner middenin een transitie. ‘’We kunnen nog veel innovatiever en duurzamer bouwen. Dat kan echter alleen als we als volwaardige partners streven naar de beste oplossingen, elkaars kennis en creativiteit maximaal benutten, risico’s tijdig in kaart te brengen en tegenvallers samen proberen op te lossen.’

Reiner signaleert dat een dergelijke marktbenadering de bouwsector echt op z’n kop zet. ‘We werken nog regelmatig in de klassieke verhouding van opdrachtgever-opdrachtnemer, maar steeds vaker zien we ook samenwerking in allianties of op basis van co-creatie. De bouw vernieuwt en in Limburg zijn alle partners daarbij nu betrokken. Daar heeft ook de burger baat bij.’

Afgelopen maand werd de Marktvisie op landelijk niveau getekend. Dat gebeurde door de initiatiefnemers Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf, Bouwend Nederland, NLingenieurs, de Vereniging van Waterbouwers, MKB Infra, UNETO-VNI en Astrin. De ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Blok (Bouwen en Wonen) namen de Marktvisie in ontvangst.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement