Lancering format voor Grondstofpaspoort door Liander, Kiwa Technology, AVK Plastics en AVK Nederland

Geplaatst op 28 februari 2017 door Redactie

Liander heeft in samenwerking met productiefaciliteit AVK Plastics, Kiwa Technology en AVK Nederland BV een format voor een Grondstofpaspoort ontwikkeld en gelanceerd tijdens een drukbezocht Seminar op 16 februari jl. uit handen van Rob Beukeboom, directeur inkoop van Liander ontving Hendrik Kwakkel, managing director van AVK Nederland, symbolisch het Grondstofpaspoort. Netbeheerder Liander is verantwoordelijk voor de verzorging en de aanleg en onderhoud van de elektriciteits- en gasnetten in een groot gedeelte van Nederland.

Volgens Hendrik van Zantvoort, Programmamanager Maatschappelijk Verantwoord Inkopen “stuurt Liander naar een inkoopproces van producten die gerecycled materiaal bevatten, recyclebaar zijn en waar de herkomst van de grondstoffen bekend is”. AVK, als wereldmarktleider op het gebied van afsluiters, brandkranen, straatpotten en toebehoren, is gevraagd om daarin samen met Liander een pioniersrol te vervullen.

Samen met AVK Plastics, producent van de, in het straatbeeld niet weg te denken, kunststof straatpotten, zijn beide bedrijven reeds bewust bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Aan de hand van de Purdie straatpot die Liander inkoopt bij AVK Nederland is het Grondstofpaspoort ontwikkeld. AVK Plastics scoort hoog op diverse MVO-elementen, met name omdat deze straatpot al grotendeels uit gerecycled materiaal bestaat.

De stap naar een Grondstofpaspoort was een logische invulling daarvan. Het Grondstofpaspoort geeft inzicht in de grondstofsamenstelling van een product en welk deel hiervan (al) uit gerecycled materiaal bestaat. Ook zal de bekende grondstofsamenstelling van een product recyclebaarheid en dus zoveel mogelijk gerecyclede materialen te gebruiken bevorderen.

Kiwa Technology is als expert op het gebied van kunststoffen gevraagd mee te denken over het paspoortformat en de toepasbaarheid. “Het Grondstoffenpaspoort zorgt..” volgens Albert Dokter, Commercieel Manager bij AVK Nederland “..voor een transparante samenwerking tussen leverancier en klant. Als neveneffect kan AVK nu een andere invulling geven aan leveranciersbeoordelingen in het kader van verschillende ISO-normeringen waarmee de inhoud van het Grondstofpaspoort wordt geborgd en is deze informatie te verifiëren tijdens de gunning van een aanbesteding.”

De format voor het Grondstofpaspoort is te downloaden via de volgende link:https://www.alliander.com/nl/over-alliander/leveranciers/grondstofpaspoort

Bijkomende wens voor de toekomst is dat elke leverancier gaat werken met een Grondstofpaspoort om uiteindelijk bij de bron te komen om kinderarbeid tegen te gaan in de lage lonenlanden en een halt toe te roepen aan het toekomstig tekort aan delfstoffen in de wereld.