Lesmateriaal nieuwe energieprestatiemethodiek beschikbaar in ISSO-KennisBank

Geplaatst op 15 juni 2020 door Redactie

De lesstof van de EP-U/B, EP-W/B, EP-U/D en EP-W/D opleidingen van Kader zijn deze week gepubliceerd in de ISSO-KennisBank. De lesstof is ontwikkeld door Kader en gevalideerd door ISSO. Op deze manier versterken Kader en ISSO elkaar vanuit hun eigen expertise.

Het lesmateriaal is beschikbaar via de ISSO-KennisBank voor opleiders en hun cursisten. Opleiders die dit lesmateriaal gebruiken laten daarmee zien dat ze Powered by ISSO zijn. Het label ‘Powered by ISSO’ houdt in dat de opleiding gevoed is met ISSO-kennis.

Voor de aantoonbaar vakbekwame EPA-adviseur

Op 1 januari 2021 treedt er een nieuwe methode in werking om de energieprestatie van woningen en gebouwen vast te stellen. Deze methode is vastgelegd in een Nederlands Technische Afspraak (NTA 8800). Omdat deze bepalingsmethode verandert, moeten adviseurs die energielabels maken opnieuw examen doen. Onder de NTA 8800 moeten alle energieprestatieberekeningen gemaakt en ingediend worden door een gediplomeerd adviseur. Dat geldt ook voor nieuwbouw. Een energielabel laat de energieprestatie van de woning of het gebouw zien en maakt duidelijk welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. De labelklassen voor woningen en gebouwen lopen van A tot en met G, oftewel van weinig naar veel besparingsmogelijkheden.

Samenwerken om elkaar te versterken

ISSO en Kader zochten de samenwerking om elkaar te versterken vanuit hun eigen expertise. Kader als opleider en lesstofontwikkelaar, en ISSO als verbinder tussen de benodigde kennis en de professionals en opleiders. Opleiders kunnen het volledige lespakket inzetten voor hun opleidingen. Uiteraard blijft Kader het complete pakket aan opleidingen ook aanbieden aan haar klanten.

Voor meer informatie over de lesstof van de opleidingen, kunt u contact opnemen via bestellingen@isso.nl.