Legionellagevaar bij mengkranen elimineren!

Geplaatst op 09 mei 2018 door Redactie

Bij dubbele wandplaten van aftapkranen is in circulatiesituaties aan de warmwaterzijde sprake van temperaturen van ca. 60 °C. Hier geïnstalleerde mengkranen en geminibeugels werken als warmtebrug met de koudwateraansluiting en verwarmen deze zo tot hygiënisch zeer risicovolle temperaturen. Ook al wordt er geïnstalleerd volgens de algemeen geldende regels van de techniek, kan de normatief verlangde bovengrens van 25 °C hier niet worden aangehouden. Hierdoor is het risico op legionellacontaminatie onvermijdelijk. Ook in de mengkranen zelf heersen ideale vermeerderingsomstandigheden voor micro-organismen, die zich bijzonder goed kunnen nestelen op het ruwe binnenoppervlak van de mengkraan.

Kemper levert hiervoor een oplossing in de vorm van de ThermoTrenner. Deze voorkomt de ongewenste warmteoverdracht van het warme water op de mengkraan en het aangesloten koude water. Er vindt een tweevoudige thermische scheiding plaats: enerzijds door gebruik van een warmteafstandselement tussen warmwateraansluiting en geïntegreerde wandplaat. Anderzijds zorgt de plaatsing van de wandplaat onder de warmwateraansluiting voor een warmtegelaagdheid in het medium – op grond van het dichtheidsverschil zinkt warm water richting de wandplaat.