Legionellabesmettingen in drinkwaterinstallaties voorkomen tijdens coronacrisis

Geplaatst op 02 april 2020 door Redactie

In Nederland zijn vergaande maatregelen genomen, gericht op beheersing van het coronavirus. Ziekenhuizen en zorginstellingen zijn beperkt toegankelijk voor externe bezoekers en zwembaden en sauna’s zijn verplicht gesloten. Daarnaast hebben sommige hotels en bungalowparken besloten te sluiten, zonder daartoe verplicht te zijn. Om te voorkomen dat op termijn een probleem kan ontstaan met legionellabesmettingen in de drinkwaterinstallaties adviseert de inspectie het volgende:

Ziekenhuizen en zorginstellingen

Voor ziekenhuizen en zorginstellingen geldt dat alle mensinzet gericht is op beheersing van het coronavirus. Monsternemers krijgen geen toegang en het uitvoeren van legionellapreventie (spoelen en metingen van temperatuur van drinkwater) is momenteel niet de eerste prioriteit van deze instellingen. Is een instelling niet toegankelijk voor mensen van buiten, stel de reguliere bemonstering voor legionella of voor de meetprogramma’s dan uit tot later dit jaar of zoek naar alternatieven. Kijk naar mogelijkheden om het spoelen van weinig gebruikte tappunten toch uit te kunnen voeren. Ga in het uiterste geval over van een frequentie van wekelijks spoelen naar 2-wekelijks spoelen.

Recreatieve sector en Horeca

Een tweede categorie betreft die instellingen die als gevolg van de maatregelen (gedeeltelijk) zijn gesloten. Momenteel gaat het om zwembaden en sauna’s. Daarnaast zijn er hotels en bungalowparken die hebben besloten te sluiten zonder daartoe verplicht te zijn. Andere soorten instellingen kunnen hierin volgen. Voor deze categorie instellingen geldt dat er geen of minder verbruik van drinkwater is en het water in de leidingen dus lang stilstaat. Dit vergroot het risico op groei van legionellabacteriën in de drinkwaterinstallatie. Bij leegstand of sluiting moeten periodieke beheersmaatregelen (spoelen en temperaturen) worden uitgevoerd zoals in een normale situatie.

Na opheffing nationale coronamaatregelen

Als de coronacrisis voorbij is, worden de installaties weer in gebruik genomen. Zorg ervoor dat een draaiboek beschikbaar ligt waarin is opgenomen dat legionellamonsters worden genomen vóór ingebruikname van de drinkwaterinstallatie. Voer verder de beheersmaatregelen uit conform het beheersplan en noteer dit in het logboek.

Vragen

In individuele gevallen kan de situatie anders zijn. Of er kan sprake zijn van overmacht, waardoor legionellapreventie niet uitgevoerd kan worden.

Heeft u vragen over uw situatie neemt u dan contact op met het Meld- en Informatiecentrum van de ILT, 088-4890000 of www.ilent.nl/contact

Bron: Ilent

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement