Kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld

Geplaatst op 26 april 2022 door Redactie

Met name bij bestaande bouw, bijzonder vormgegeven nieuwbouw en vooral bij monumentale gebouwen is er een kans dat de stookruimte zich onder het maaiveld bevindt en geen druklastopeningen heeft.

Het nemen van constructieve maatregelen om instorting ten gevolge van een gasexplosie te voorkomen of vanwege het verplaatsen van de stookruimte is vaak, zeker bij monumentale panden, geen optie. Voor eigenaren van deze stookruimten is het veelal te kostbaar of onmogelijk om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit.

Het kwalificeren van een stookruimte onder het maaiveld heeft als doel de kans op een gasexplosie in de stookruimte verregaand te minimaliseren. De bouwkundige constructie moet daarom zodanig zijn dat bij een gasexplosie geen instorting van (delen van) het gebouw mag plaatsvinden.
Dit wordt gerealiseerd door het treffen van aanvullende maatregelen.

Aanvullende criteria

De Kiwa experts kunnen u helpen om een oplossing te bieden, waardoor dergelijke stookruimten alsnog kunnen worden gehandhaafd. Door aanvullende criteria op te stellen over wat er aan de huidige stookruimte-eisen moet worden toegevoegd, wordt het risico van een vernietigende gasexplosie in die ruimte nog verder geminimaliseerd. Indien de gemeente ermee akkoord gaat om deze aanvullende voorzieningen te beschouwen als gelijkwaardig aan het Bouwbesluit, kan het kwalificatietraject worden gestart.

Zo ziet het kwalificatietraject eruit:

• Op de desbetreffende locatie stelt onze expert vast wat de bijzondere aandachtspunten zijn en geeft aanwijzingen aan de opdrachtgever en de uitvoerende partij.
• Op basis van deze aandachtspunten en aanwijzingen dient de ontwerper een voldoende gedetailleerd plan aan Kiwa ter beoordeling te overleggen.
• Kiwa beoordeelt dit plan. Vervolgens geeft onze expert aanwijzingen voor de uitvoering, afhankelijk van de gegeven situatie. Hierover wordt schriftelijk aan de opdrachtgever gerapporteerd. Dit rapport kan vervolgens onderdeel vormen bij de aanvraag van de bouwvergunning.
• Na uitvoering van de werkzaamheden wordt door ons de situatie ter plekke beoordeeld op de aangebrachte technische voorzieningen en op de ontwikkelde procedures voor de gebruiksfase.
• Tevens wordt gekeken of de huidige inrichtingseisen voor stookruimten (NEN 3028) afdoende zijn nageleefd.
• Indien de stookruimte akkoord wordt bevonden, zal Kiwa Technology een verklaring afgeven.
• Met deze verklaring is gelijkwaardigheid aan het Bouwbesluit aantoonbaar.

Informatie

Wilt u meer weten over de Gelijkwaardigheidsverklaring of heeft u behoefte aan nadere informatie, neemt u dan contact met ons op.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement