KVK signaleert stijging aantal starters in de installatiebranche

Geplaatst op 14 augustus 2023 door Redactie

De Nederlandse bouwsector heeft in het afgelopen decennium een aanzienlijke groei doorgemaakt, waarbij het aantal bedrijven is gestegen van ruim 160.000 tot meer dan 280.000 op 1 juli 2023. Deze groei is voornamelijk te danken aan een aanzienlijke toename van ZZP'ers binnen de sector. Wel was er in het tweede kwartaal van dit jaar voor eerst sinds begin 2021 een lagere groei te zien van het aantal starters, namelijk slechts +4% in Q2 2023 t.o.v. Q2 2022. In 2022 en het eerste kwartaal van 2023 bedroeg de toename ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor steeds rond de 10%. Daarnaast is er een stijging van het aantal stoppers (+15% in Q2 2023 t.o.v. Q2 2023). In het afgelopen kwartaal startten er alsnog 8.887 bouwbedrijven en 2.985 stopten er.

“De bouwproductie stagneert, vooral in de nieuwbouw van woningen, door onder andere de hoge rentes en stikstofregels. Deze stagnatie is tijdelijk en zorgt ervoor dat bouwbedrijven ervoor kiezen om hun eigen personeel te behouden en minder gebruik te maken van flexibele krachten, waaronder ZZP’ers”, zegt Jaap van de Burgt, beleidsadviseur arbeidsmarkt & sociale zaken bij de vereniging van bouw- en infrabedrijven Bouwend Nederland. “We verwachten dat op middellange termijn de werkgelegenheid, in lijn met de bouwproductie, weer aantrekt. Hiermee zal ook het aantal ZZP’ers in deze sector weer stijgen.”

Het aandeel ZZP’ers in de bouw is nog steeds erg hoog: op 1 juli 2023 was 78% van de bedrijven in de bouwsector ZZP’er. Alleen in de sectoren Overig (86%, voornamelijk onderwijs, zoals studiebegeleiding, sport- en recreatie onderwijs, bedrijfsopleiding, kunstzinnige vorming en auto- en motorrijscholen), Persoonlijke dienstverlening (85%) en Cultuur, sport en recreatie (83%) is dat aandeel ZZP’ers hoger. Het aandeel ZZP’ers binnen de totale groep starters in de bouw is zelfs nog hoger; in de afgelopen tien jaar is dat toegenomen van 82% (2013) tot nu 90%.

Geografisch gezien is het opvallend dat er in Nederland als geheel een minder sterke groei in het aantal starters in de bouw is, maar dat er in de noordelijke provincies en in Zeeland juist een forse toename is. Groningen +39%, Friesland +33%, Drenthe +29%, Zeeland +23%.

Energietransitie en glasvezel lijkt bepalend voor groei

Het lijkt erop dat de energietransitie en de aanleg van glasvezel en stroomnetten bepalend zijn voor de groei die er toch wel binnen de sector plaatsvindt. De sterkste toenames van het aantal starters in de bouwsector is te vinden in de installatiebranche: Elektronische bouwinstallatie (+49%, 1.124 starters, tot een totaal van 20.445 op 1 juli 2023), Leggen van elektriciteits- en telecommunicatiekabels (+17%, 516 starters, tot een totaal van 6.402 op 1 juli 2023), Installatie van verwarmings- en luchtbehandelingsapparatuur (+22%, 272 starters, tot een totaal van 7.462 op 1 juli 2023).

“In de subsectoren ‘energie’ en ‘ondergrondse kabels en leidingen’ is veel werk. Hier spelen minder obstakels dan in bijvoorbeeld de woningbouw, zoals met name stikstofproblematiek, hypotheekrente en vergunningverlening”, zegt Jaap van de Burgt.

De signaleringen in dit bericht zijn tot stand gekomen in het KVK Trendrapport Q2 2023.

Bron: KVK

 

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement