Kuijpers verduurzaamt hoofdgebouw Provinciehuis Zuid-Holland

Geplaatst op 25 juni 2019 door Redactie

Het hoofdgebouw van de Provincie Zuid-Holland in Den Haag wordt de komende jaren gerenoveerd en verduurzaamd. De verduurzaming en renovatie van techniek en bouw, inclusief 15 jaar onderhoud, is gegund aan hoofdaannemer Kuijpers, die met Kraaijvanger Architects, DGMR en Valstar Simonis een team heeft gevormd. Vandaag tekenden gedeputeerde Jeannette Baljeu en Aukje Kuypers (algemeen directeur Kuijpers) hiervoor de benodigde contracten.

“Vandaag hebben we samen met de hoofdaannemer Kuijpers de gunning van de renovatie en verduurzaming van ons hoofdgebouw officieel ondertekend. Als provincie staan we voor het behoud van dingen die goed zijn en geven we met deze renovatie het goede voorbeeld. Ik heb het vertrouwen dat we na de renovatie een mooi gebouw voor Provinciale Staten en medewerkers terug krijgen, waar we onze inwoners en partners weer mogen ontvangen”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Duurzaam en energieneutraal gebouw

Het gebouw vraagt om modernisering en de renovatie moet leiden tot een energieneutraal gebouw. Daarmee geeft het project invulling aan de ambitie van de provincie om al haar gebouwen klimaatneutraal te maken. Het nieuwe ontwerp beoogt een meer logische indeling van het gebouw en een visuele verbinding van de Statenzaal met de stad Den Haag, middels een glazen gevel richting het Malieveld.

De duurzame renovatie van het provinciehuis sluit aan bij bestaande beleidsdoelen rondom klimaat, zoals de Green Citydeal EnergieRijk Den Haag. Zo wordt de derde verdieping vervangen door een duurzame dakopbouw, welke natuurlijk licht het gebouw in filtert, maar direct zonlicht buiten houdt. Isolatie van de bestaande gevels en drievoudige beglazing helpen opwarming tegen te gaan en dragen bij aan vermindering van de koellast. Daarnaast zorgen zonnepanelen op het dak, in combinatie met energieopslag in de bodem (WKO) ervoor dat de gebouwgebonden energie duurzaam en lokaal wordt opgewekt. Verder worden materialen zo veel als mogelijk hergebruikt en eventuele nieuwe materialen hebben een verantwoorde (circulaire) herkomst.

Planning

Het casco ontwerp wordt het komende jaar uitgewerkt, waarbij ook het interieurontwerp wordt geïntegreerd. De renovatie zal na de zomer 2019 starten en wordt begin 2022 afgerond. Naast het ontwerp voor het hoofdgebouw van het provinciehuis stelt Kuijpers de komende periode ook een Masterplan voor de verduurzaming van de overige vier panden van het complex op en voert zij minimaal vier jaar lang het onderhoud aan deze panden uit.

Integrale aanpak verduurzamen vastgoed

Ontwikkelingen op het gebied van de energietransitie en de sterke behoefte vanuit de markt om te verduurzamen, vragen om een integrale aanpak. Met zijn technische kennis en kunde speelt Kuijpers vandaag al een grote rol bij het bieden van een oplossing voor deze verduurzamingsvraagstukken. Door het in huis halen van bouwkundige kennis en het integraal ontwikkelen van zijn duurzaamheidspropositie, maakt Kuijpers zijn dienstverlening compleet. Het bedrijf zet hiermee actief in op het integraal verduurzamen van bestaand vastgoed door techniek en ook bouw voortaan integraal aan te bieden. Hierbij is Kuijpers als contractpartner het aanspreekpunt voor de totale verduurzaming. Deze keuze is een logische stap voor opdrachtgevers om vanuit de energieprestatie en omgevingsbeleving, de benodigde versnelling in de energietransitie mogelijk te maken.

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement