Kuijpers klaar voor energietransitie

Geplaatst op 23 mei 2022 door Redactie

Technologisch verduurzamer Kuijpers ziet de omzet naar 312 miljoen groeien in kroonjaar 2021. De jaarcijfers die het bedrijf onlangs presenteerde, laten zien dat het solide familiebedrijf zijn 100-jarig jubileumjaar afsluit met een gezonde winst van 9,1 miljoen na belasting. Innovatie, verduurzaming, digitalisering, veiligheid en (persoonlijke) ontwikkeling stonden centraal met een investering van ruim 3 miljoen. Het gehele jaar stond verder in het teken van het bijzondere jubileum dat in september bekroond werd met het prestigieuze predicaat Koninklijk. Ook leverde de technisch dienstverlener - met vestigingen door heel Nederland - begin 2021 coronavaccinproductielocaties voor Halix en Janssen Biologics op. Daarnaast nam het twee specialistische bedrijven, OSH en FireX, over.

Dynamiek kenmerkte de externe omgeving. Zowel corona als de oorlog in Oekraïne laten de noodzaak zien van een zelfstandiger Europa. Een Europa dat minder afhankelijk is op het gebied van bijvoorbeeld medicijn- en voedselproductie en energiegrondstoffen zoals kolen en gas. “De energietransitie staat allerminst stil.” aldus algemeen directeur Aukje Kuypers. “De stijgende energieprijzen maken het probleem des te dringender. Het vraagt om een noodzakelijke versnelling waar we al langer op inzetten en oplossingen voor bieden.”

Financiën: stijging van omzet, gezonde winst

Financieel kijkt het bedrijf wederom terug op een gezond jaar. De omzet is met 13% gestegen ten opzichte van 2020 naar 312 miljoen, waarvan 9% door autonome groei. Verder noteert Kuijpers 9,1 miljoen winst na belastingen. Een deel van de winst investeerde het bedrijf in de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten zoals de modulaire WKO-oplossing Next. In 2021 bedroegen de strategische investeringen 3 miljoen. Investeringen in het bedrijf van overmorgen, een manier van ondernemen die past bij de toekomstgerichte bedrijfsvoering van de technologisch verduurzamer.

De eerdergenoemde dynamiek in de markt heeft in zekere mate invloed op het resultaat. Zo ziet Kuijpers voor het derde jaar op rij achterblijvende resultaten binnen de industrie. Daarnaast zorgt de oorlog in Oekraïne niet alleen voor veel persoonlijk leed maar ook voor toegenomen onrust en leverproblemen op de markt voor grondstoffen en materialen. Deze situatie raakt de bedrijfsvoering van Kuijpers en zijn klanten. Het is daardoor niet altijd mogelijk om klanten prijsvastheid en levertijdgaranties te bieden.

Markt: kansen in life sciences en innovatie

Kuijpers ziet een toename van specialistische projecten in met name de life sciences. Het bedrijf kijkt terug op de succesvolle oplevering van een aantal technologisch hoogstaande projecten bij onder meer Repligen, FUJIFILM en SRON. Een ander mooi voorbeeld is NECSTGEN in Leiden, de grootste non-profit cel- en gentherapiefaciliteit van Nederland, waar Kuijpers als hoofdaannemer verantwoordelijk is voor zowel de technische installaties als de bouwkundige realisatie. De servicecontractenportefeuille - een solide fundament onder de onderneming - is net als in voorgaande jaren gestaag gegroeid, met een stijging van 10% ten opzichte van 2020. Zo heeft Kuijpers eind 2021 het vertrouwen gekregen van de Hogeschool Utrecht om de komende 10 jaar het onderhoud te verzorgen inclusief voorkomende projectmatige werkzaamheden.

De specialistische onderdelen van Kuijpers zijn de kraamkamer voor innovaties die bijdragen aan het verduurzamen van Nederland. Vernieuwende oplossingen zien er het licht en vinden hun weg naar de klant, zoals de modulaire WKO-oplossing Next en Quality Services als dienstverlening op het gebied van kwaliteitsborging binnen controlled environments. Kuijpers nam in 2021 ook twee hoog-specialistische bedrijven over: FireX en One Solution Holland (OSH). FireX is expert in branddetectie- en repressie en hogedrukwatermistsystemen in het bijzonder. OSH uit Zaltbommel is een ingenieursbureau, adviserend groothandel en opleidingscentrum op het gebied van duurzame energiesystemen en is gespecialiseerd in warmte- en koudetechniek. De overnames sluiten naadloos aan bij de ambitie van Kuijpers om een betere wereld door te geven aan de volgende generatie. Beide bedrijven opereren zelfstandig in de markt onder hun eigen naam.

Mens: focus op vitaliteit, veiligheid en ontwikkeling

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn er het afgelopen jaar 186 nieuwe collega’s gestart. 40% hiervan komt via het eigen netwerk. Naast reguliere instroom is het bedrijf actief betrokken bij initiatieven die gericht zijn op zij-instromers en het promoten van werken in de techniek. Het bedrijf houdt focus op het behouden en ontwikkelen van medewerkers. De ruimte die het familiebedrijf hiervoor geeft, past bij duurzaam werkgeverschap. De investering in opleidingen was het afgelopen jaar 1,4 miljoen euro. In totaal hebben collega’s een kleine 40.000 uur aan opleidingen besteed. Naast opleiden en ontwikkelen staat vitaliteit hoog op de agenda. Zo biedt Kuijpers een vitaliteitsprogramma speciaal voor buitendienstcollega’s.

Veilig werken is al jaren een speerpunt voor Kuijpers. In 2021 behaalde het bedrijf trede 2 én trede 3 van de Veiligheidscultuurladder. Extra bijzonder is de waardering die klanten uitspreken voor de manier van veilig werken. Bij Philips in Best heeft Kuijpers bijvoorbeeld voor het derde jaar op rij de safety award in ontvangst mogen nemen. Naast aandacht voor de basisvereisten van veilig werken, ligt er meer focus op sociale veiligheid en digitale veiligheid. Het bedrijf investeerde onder meer in het verhogen van de cyberweerbaarheid.

Vooruitblik: focus op de toekomst

De komende tijd zet de technologisch verduurzamer verder in op de ontwikkeling van nieuwe proposities op het vlak van digitalisering en duurzaamheid. Het bedrijf wil als aanjager gebouwen en omgevingen groener, gezonder en slimmer maken. Kuijpers verwacht bij gelijkblijvende marktomstandigheden een verdere stijging van de omzet en een gezonde ontwikkeling van het rendement. Enige mate van voorzichtigheid in deze vooruitblik is uiteraard geboden gezien de huidige economische ontwikkelingen. Aukje Kuypers: “Op dit moment is niet te voorspellen hoe lang de onrust in het oosten van Europa gaat duren en wat de langdurige effecten hiervan zijn. Naast potentiële risico’s en persoonlijk leed, biedt het op gebied van verduurzaming ook kansen. Zeker gezien de versnelling die we rondom de energietransitie zien. We zien dit jaar wat dat betreft dan ook met behouden vertrouwen tegemoet.”

Reageren

Vul de gegevens in en uw naam en reactie zullen op de website worden getoond. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
Dero-Uitgevers gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.
Bekijk het privacy statement