Koppeling van gebouw- en energie infrastructuur

Geplaatst op 13 januari 2016 door Redactie

Tegen de achtergrond van de wereldwijd toenemende energiebehoefte en de doelstellingen van de klimaatbescherming komt het erop aan, het energiebesparingspotentieel in gebouwen ten volle te benutten. Een belangrijke basisvoorwaarde daarvoor is de interactie tussen energievoorziening en het intelligente gebouw. Alleen als het mogelijk is om het energieverbruik transparant te observeren, kunnen de energiebesparingspotentiëlen onderkend en doelgerichte maatregelen voor een stijging van de energie-efficiëntie getroffen worden.

Intelligente energiemeetinstrumenten, zogenaamde Smart Meters, verzamelen de meetwaarden en slaan ze op – alle gegevens staan ter beschikking om opgevraagd te worden: ze kunnen via elektronische displays, webbased portalen of toepassingen op mobiele eindapparatuur, zoals bijv. smartphones, weergegeven worden. Zijn de intelligente meters in een communicatienetwerk geïntegreerd, dan kan de informatie over het energieverbruik verwerkt worden. De elektronische meters voorzien de energiemanagement-, weergave- en besturingssystemen in het betreffende gebouw van de informatie die ze voor de intelligente verbinding van de processen nodig hebben. De Smart Meters zijn dan ook een belangrijke component voor de Smart Grid, het intelligente stroomnet.

Smart Meter-technologie maakt een energie-efficiënte huishouding mogelijk

Stroomopwekking en -verbruik zijn door de Smart Meter-technologieën beter op elkaar af te stemmen. De gebruiker kan door de visualisatie van de verbruiksgegevens een energie-efficiënte huishouding vrijwaren. Het management nemen de betreffende gebouwautomatiseringssystemen voor hun rekening. Wat de netbeheerders betreft, zorgen intelligente meetsystemen voor een vereenvoudiging van de meting en van de facturering: er zijn tijd- en lastvariabele tarieven mogelijk. Apparaten met een stuurbaar gebruikstijdstip worden zodoende een niet onaanzienlijke energiebesparende factor waarvoor hier bijvoorbeeld warmtepompen met warmteaccumulatoren in aanmerking komen. Bovendien is pas met intelligente meetsystemen de doelgerichte sturing van flexibele lasten of de sturing van decentrale stroomopwekkers mogelijk.

Gebouwen worden meer en meer een actieve deelnemer in het energienetwerk: voorbeelden zijn de fotovoltaïsche installatie op het dak en warmtekrachtcentrales. Om de geplande uitbreiding van de hernieuwbare energiebronnen en de hoge veiligheid en beschikbaarheid van het stroomnet te garanderen, moeten de gebouwsystemen in staat gesteld worden om zelfstandig te beslissen, of en wanneer ze de opgewekte stroom verbruiken of aan het stroomnet toevoegen. Er zijn intelligente energiemanagement- en –monitoringsystemen noodzakelijk die een systematische meting, registratie, monitoring, analyse en optimalisatie van het energieverbruik en van de energieopwekking mogelijk maken. Nog een ander belangrijk bestanddeel voor het intelligente stroomnet van de toekomst – met een almaar groter wordend aandeel van hernieuwbare energiebronnen aan de stroommix – vormen accumulatorsystemen. Dat kunnen bijvoorbeeld batterijen in elektrische auto’s zijn die als tussentijdse accumulator voor stroom dienen. Voor een Smart Grid worden open, gestandaardiseerde koppelingsconcepten benodigd, zodat de interoperabiliteit en transparantie van de apparaten en systemen verbeterd worden. Een groot aantal beschikbare communicatiestandaards moet in het intelligente stroomnet geïntegreerd worden. Zo zouden bijvoorbeeld IT- en veldbusniveaus met elkaar moeten communiceren – met het doel een gemeenschappelijk platform voor bestaande eilandoplossingen te verschaffen. Met de toenemende koppeling worden ook de aan de IT-veiligheid gestelde eisen scherper.

Light + Building presenteert te koppelen oplossingen en systemen

De Light + Building 2016 staat helemaal in het teken van koppeling, zorg voor ressources, energie-efficiëntie en veiligheid. Wereldwijd toonaangevende aanbieders op het gebied van licht, elektrotechniek alsook huis- en gebouwautomatisering tonen van 13 tot 18 maart 2016 in Frankfurt am Main marktrijpe systemen en innovatieve oplossingen. Daarmee kan het energieverbruik in gebouwen verlaagd en gelijktijdig het comfort verhoogd worden. Hoe alle systemen samenspelen en gekoppeld worden, toont de nieuwe speciale show Digital Building. Bovendien houden vakexperts voordrachten over innovaties, systeeminterfaces en voorwaarden voor het stroomnet van de toekomst. Wie wenst te weten, naar waar de reis bij de koppeling van gebouw- en energie-infrastructuur leidt, kan zich op zes beursdagen uitgebreid informeren. Bijkomende informatie vindt u op: www.light-building.com